25: Bunddække, buske, busketter og krat

Partnere
Park- og Naturforvaltere og Danske Planteskoler

Forankring
Oliver Bühler

Baggrund

Der er mange produkt-betegnelser for fladedækkende bunddækkeplanter og buske og ligeså opfattelse af hvordan disse skal plejes og vedligeholdes. Beskæring kan foregå ved udtynding, foryngelsesbeskæring, tilbagevendende nedskæring af hele busken o.s.v. Behovene er forskellige afhængig af intensionerne med de forskellige plantninger og egenskaberne hos de enkelte buskarter.

Formålet

Projektet sigter på at skabe klarhed over de mange produkter på markedet og komme med forslag til en systematik for navngivning og beskrivelse af kvalitet der på sigt kan danne grundlag for en branchestandard på området. Med ønsket om at opkvalificere nuværende vedligeholdelsesplaner og –kontrakter for offentlige beplantninger, gives der dernæst anvisning på hvordan de forskellige produkter anvendes og plejes.

Afholdte aktiviteter

7. marts 2017: Projektmøde på Selandia i forbindelse med Marie Schnells introduktion til hendes netop igangsatte ph.d.-projekt om buske.

juni 2017: KU rundsender forslag til kommentering af kvalitetsparametre for udvalgte produktgrupper.

September 2017: Retur fra partnere med kommentarer.

KU har sammenfattet forslag til kvalitetsparametre.

Kommende aktiviteter

Projektet afrapporteres og formidles i artikel via fagbladende Gartnertidende og Grønt Miljø.