21: Unge træers stabilitet

Involverede partnere
DTF, Birkholm Planteskole, DP, FDK, LM, FAKK

Projektforankring
Lektor Oliver Bühler

Projektstatus
Projektet er opstartet

Grundlag for projektet

Unge planteskoletræer der plantes ud på blivende voksested kan i nogle tilfælde have svajende stamme og opleves som ustabile. Det gælder i særlig grad pil og eg. Den traditionelle løsning er opbinding af stammen på stok i planteskolen og den første tid på det blivende voksested. Spørgsmålet er om problemet kan afhjælpes i planteskolen ved små ændringer i produktionen, fx ved ændret gødning. Eller ved optimering af opbindingsmetoder ved etablering på voksestedet.

Formål

Ved at sætte fokus på unge træers stabilitet i planteskolen og på det blivende voksested i etableringsfasen, er formålet er at sikre stabile træer i urbane miljøer.

Mulige aktiviteter

På et første projektmøde planlægges de konkrete aktiviteter der bl.a. kan omfatte;

  • Forsøg med justering af gødningsmængder eller andre tiltag på planteskolen
  • Undersøgelse af træers respons på forskellige typer opbinding
  • Gennemgang af relevant litteratur fra Dk og udlandet

Afrapportering

Aftales med involverede partnere.