ESBEN

ESBEN er et elektronisk beregningsprogram til estimering af udtag af biomasse og næringsstoffer i rødgran, specielt ved flisning.

Beregningerne kan udføres for en enkelt tynding eller renafdrift, eller for hele omdriften. Programmet indholder også et modul, som beregner den mængde aske, der skal til for at kompensere for de udtagne mængde næringsstoffer. Endelig programmet kan det bruges som udgangspunkt for opstilling af næringsstofbalancer.

Hent programmet

Programmet ligger som en selvudpakkende zip-fil (836 kb). Kopier filen ESBEN.exe over på harddisken.

Filen pakker sig selv ud ved et dobbeltklik. Angiv hvilken mappe, filerne skal ligge i. ESBEN.exe (Microsoft EXCEL 97) åbnes med makroer.