VIDAR

BøgebladeLokale produktionsoversigter for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran kan nu enkelt fremstilles ved brug af computerprogrammet VIDAR.

VIDAR er et fleksibelt værktøj, der kan opstille produktionsoversigter for et - i princippet - ubegrænset antal skovbehandlinger. Resultaterne sammenstilles i tabeller over bevoksningstilstanden før og efter tynding samt over tyndingsudbyttet. Resultaterne præsenteres desuden grafisk.

VIDAR er gratis programmel og kan frit downloades og installeres på din computer.

Installation af VIDAR

Der er udarbejdet to udgaver af programmet, tilpasset forskellige versioner af Windows styresystemet. Begge udgaver kan downloades fra denne hjemmeside i form af selvudpakkende installationsfiler.

Det eneste du behøver at gøre, for at installere VIDAR på din computer, er at downloade den relevante installationsfil (afhængigt af dit styresystem) til din computer. Herefter skal du dobbeltklikke filens ikon, hvorpå installationsprogrammet starter og hjælper dig gennem installationsprocessen.

VIDAR 1.0 (XP, 2000).exe - hvis dit styresystem er Windows XP eller Windows 2000

VIDAR 1.0 (Vista, XP).exe - hvis dit styresystem er Windows Vista eller Windows XP

Hvis VIDAR ikke fungerer

På ældre maskiner kan det ske, at VIDAR efter installation vha. installationsfilen nægter at starte og i stedet fremkommer med en fejlmeddelelse. Du må i så fald afinstallere programmet igen via Windows' kontrolpanel (ikonet "Tilføj eller fjern programmer").

Du kan derefter prøve at installere programmet manuelt. Det gør du ved at downloade og udpakke den relevante af de nedennævnte zip-filer til en mappe på din computer og selv oprette genveje til programfilen "VIDAR.exe" og dokumentationen i "VIDAR documentation.pdf".  

VIDAR 1.0 (XP, 2000).zip - hvis dit styresystem er Windows XP eller Windows 2000

VIDAR 1.0 (Vista, XP).zip - hvis dit styresystem er Windows Vista eller Windows XP