Samarbejde med IGN

Gennem samarbejde med private virksomheder, organisationer, kommuner og myndigheder er vi med til at sikre, at vores viden bidrager til at løse de store udfordringer, vi i dag står overfor, med markante klimaforandringer og øget pres på naturressourcerne.

Samarbejde med IGN kan foregå på mange måder lige fra brug af vores laboratorier, vidensudveksling og rådgivning til fælles forskningsprojekter og speciale- og ph.d.-projekter. Samarbejde med IGN giver dig mulighed for at få løst problemer, som kræver særlige kompetencer eller specielt udstyr.

Vi arbejder efter Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets principper for myndighedsbetjening, herunder også principperne i Danske Universiteters Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening.