Samarbejde og rådgivning

Samspillet med omverdenen er en kerneaktivitet for Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, og vi vægter kontakten med virksomheder og myndigheder højt.

Vand i byer

IGN har stærke traditioner for samarbejde på alle niveauer fra uformel vidensudveksling til rådgivning, myndighedsbetjening og fælles forskningsprojekter. Vi skaber desuden kontakt mellem vores studerende og private og offentlige virksomheder til gavn for begge parter.

Det overordnede mål er, at IGN’s viden skal bidrage til håndteringen af de samfundsmæssige udfordringer inden for vores arbejdsområder. Vi prioriterer også at stimulere innovation, hvor forskningsresultater danner grundlag for nye løsninger, der skaber udvikling og merværdi.


Se også

Københavns Universitets erhvervsportal