Kontakt til studerende

Studerende i praktik

IGN leverer undervisning til ca. 2.000 studerende på 15 bachelor-, kandidat-, professionsbachelor- og erhvervsuddannelser. Uddannelserne skal bl.a. give de studerende føling med erhvervslivet. Derfor tager mange i praktik, laver bachelorprojekt eller skriver deres afsluttende speciale i samarbejde med en virksomhed. Samarbejdet giver både private og offentlige virksomheder en unik mulighed for at trække på den nyeste viden, udbygge sit netværk og se potentielle medarbejdere an.

  • Praktik: Den studerende indgår i det daglige arbejde inden for rammerne af en praktikaftale. Virksomheden stiller en vejleder til rådighed. Den studerende får SU.
  • Bachelorprojekt/speciale: Den studerende løser en konkret opgave eller udforsker et fagligt emne, som aftales i fællesskab. Virksomheden stiller en vejleder til rådighed. Den studerende får SU. Projektet afslutter enten bacheloruddannelsen eller kandidatuddannelsen.
  • Virksomhedsprojekt: Som ovenfor, men et valgfag i løbet af uddannelsen.
  • Studiejob: Den studerende løser opgaver efter aftale og får løn for det. Som oftest på deltid.

Læs mere om mulighederne for at samarbejde med studerende på de uddannelser, IGN bidrager til:

Københavns Universitets erhvervsportal kan du læse mere om samarbejde med studerende.

I Københavns Universitets jobbank kan alle virksomheder annoncere både praktikpladser, forslag til bachelorprojekter/specialer/virksomhedsprojekter og almindelige studiejobs.

Kontakt

Lars Krogh, viceinstitutleder for uddannelse, lk@ign.ku.dk