Landskabsarkitektur

Bliv bachelorvært og få bearbejdet et emne, der interesser din virksomhed. Det vil samtidig give jer et godt indtryk af de kommende landskabsarkitekter.

Studerende ved Landskabsarkitektur gennemfører et bachelor-virksomhedsprojekt på deres 3. studieår. De bruger opholdet hos en vært til at udforske et fagligt emne eller løse en konkret opgave hos værten.

Få indblik i værtsordningen via følgende link:

Virksomhedsopholdet er en mulighed for at afprøve den studerendes færdigheder og viden i praksis.

Ved at deltage i det daglige arbejde hos en vært får den studerende erfaringer med faget og det kommende arbejdsmarked.

Bachelorprojekt

Sideløbende med arbejdet udarbejder den studerende et bachelorprojekt, som knytter sig til værtens arbejdsfelt. Som bachelorvært får du del i projektarbejdet gennem dialogen med den studerende og med landskabsarkitekt-uddannelsens vejledere, herunder om projektets sigte og hvordan opgaven tilrettelægges hos dig som vært.

Bachelorvært - kontakt os

Vi modtager gerne tilbud fra interesserede virksomheder og institutioner der ønsker at stille en plads til rådighed for én eller flere studerende i det kommende forår. Skriv eller ring til en koordinator. Kontaktinformation finder du i højre spalte.

I værtslisterne for tidligere år kan du se tidligere værter og de studerendes projekttitler.

Praktik uden for bachelorprojektet

Ønsker du at have en praktikant uden for bachelorvirksomhedsprojekt-perioden kan du lave et opslag i KU's Jobbank for studerende.