Albertslund Syd - Peter Overgaard - 2011

Bachelorværter og projekter fra afsluttede forløb

2015 - 20142013 - 2012- 2011

Bachelorværter og projekter fra 2015

Vært

Projekttitel
Keingart Det kontruerede træ - Et ideudviklingsprojekt til et konstrueret træ i byen
GHB Kulturlandskabet
Tagtomat Landskab og dyrkning af afgrøder i Euguafo, Ghana
Frederiksberg Kommune - Vej, Park og Miljø Lindevang Lommepark - et bidrag til vores fælles Frederiksberg
Cobe Ebeltoft genfortalt
Ishøj Kommune - Park, Vej og Miljø Vildt, artsrigt, fredfyldt - Udeskole i oasen, et forslagsstillende projekt
Lejre Kommune - Center for Ejendomme og Trafik Strategi for gadekær og bynære søer i Lejre Kommune
ArchiMed Projekt Uderum
Københavns Kommune - Byens Drift Fra idé til anlæg - Et casestudie af Staudehaven, Fælledparken
Billund Kommune - Park og Vej Bytræer i rindsted - Et kig på byens træer og forslag til tiltag for at forbedre den i udvalgte områder
Rambøll Klimatilpasning Klimatilpasning i byer - Oplandet omkring Kagsåen
Esbjerg Kommune - Vej og Park Den Grønne Ring og Østbyens Haveanlæg
Rambøll Arkitektur Sites of Time and Gardens of History
Arkitema Architects, Aarhus Eternitten - Fremtidens landskab i Kildevældet
Marianne Levinsen Landskab Livet i et gitter - et dynamisk landskab i urban kontekst
GapFiller The Commons - Transitioning into the future
Polyform Arkitekter  Grønttorvet - et postindustrielt parklandskab
Herlev Kommune Aktivitetsparken
Anne Stausholm Landskabsarkitekter Valdemarsgård Grønning - Mytisk landskab i Lejre, med leg og læring ved vand i beboelsesområde
LABLAND Architects Bytræets potentiale og fremtid - En undersøgelse af bytræets bidrag til byen og hvordan det kan indgå i skybrudsplanerne
Niels Lützens Tegnestue Fra tag til træ - Brug af regnvand til selvvanding af bytræer
Vordingborg Kommune En undersøgelse af et byfornyelsesprojekt i Vordingborg med etablering af en Byledelse - på vej mod en slagkraftig organisation?
Juul Frost Arkitekter Campus - som maritim kobling af en sammensat bydel
Odense Kommune - By- og kulturforvaltningen En behagelig ankomst - Velkomst til Odense
Slagelse Kommune - Vækst og Plan Fra transit til grønt mødested
Fremtidens Landskaber - IGN Beskyttelse og benyttelse af Gyrstinge Sø - Naturformidling som værktøj
Kommuneqarfik Semersooq - By- og boligudvikling Radiofjeldet
Tagtomat Grønt tag med duft og smag
VEGA landskab Kirkejordens rekreative potentiale
Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter Østerbro forbundet - Stibro over Svanemølle Kaserne
BOGL Spor i landskabet
Årstiderne Arkitekter Grønlykkegårdene - Fællesskabets sammenhold i fokus
Schønherr Bæredygtige byudvikling - Erfaring og projekt
Områdefornyelsen Nørrebro Et sted
BOGL Lys som designelement - Kildegården, et understøttende lysdesign
Københavns Kommune, Byens Fysik Biodiversitet i en klassisk gårdhave
Naturstyrelsen Nordsjælland Nyruphus - Familie og Naturoplevelse
Landlinur Kyststi i Borgarnes

Bachelorværter og projekter fra 2014
Vært Projekttitel
ArchiMed Naturlig merværdi - Udearealer som sundhedsfremmende ressource

Atelier Dreiseitl

Überlingen

Analyzing the Masdar city development project

Bang og Linnet

Landskab

Landskabsplan for Scanport. Fra morfologi til syntaks

Bang og Linnet

Landskab

Den lille virkelighed. Et studie af modellen som arbejdsredskab i landskabsarkitektur

By & Havn. Afd.

Planlægning og arkitektur

Nordhavnpark. Helhedsplan for det nye rekreative område i Nordhavn.

Byarskipanardeildin,

Tórshavnar Kommuna

Havnardalur, Færøerne Helhedsplan for en landskablig kile i Tórshavn
Faxe kommune Transformation af Hovedgaden  -identitets - og funktionsændring af en stationsby

Frederiksberg Kommune

-Bygge, Plan og Miljø -

Vej & Park - Byliv & Drift

Omdannelse af bunkersanlæggene på P.G. Ramms Allé
GHB Landskabsarkitekter En sandplads i Nordhavnen, en genfortælling af et post-industrielt landskab
GHB Landskabsarkitekter Refshaleøens relief - en værftshave i det ruinøse landskab
Gribskov kommune en ny bydel i Helsinge
Grontmij A/S Regnvandsløsninger i Gadekæret
Habitats Biodiversitet i byerne. Et samspil mellem oplevet og biologisk natur 
Hasløv & Kjærsgaard At tæmme havet. Kystsikring af et særligt fredet område mellem Liseleje og Tisvildeleje
Kragh & Berglund Naturkilen. Designforslag af et delområde i helhedsplanen ‘GrønBy Strand’
LABLAND Arkitekter Fra gadekær til gadekær

Marianne Levinsen

Landskab

Med rum i udsigt - Udviklingen af en grøn forbindelse på Bispebjerg Hospitals anlæg
MASU Planning Christiansholm
Parkafdelingen i Høje-Taastrup kommune Buske i Byen. En del af en fremtidig buskstrategi for Høje-Taastrup kommune
Petherick Urquhart Hunt Landscape Design Consultancy  Rhubarb Tea Bar

Rambøll - afdeling for

by og trafik

Tagensvej|Sølvgade korridoren
Rambøll - Arkitektur - Landskab - Proces Bæredygtighed i landskabsarkitektur
Rambøll (Danmark) Kajen. Et studie af byrum og mulighederne for det fremtidige kajforløb i Søndre Havn
Rubow Arkitekter En skole i bevægelse

Rødovre kommune,

Park og Natur

Forslag til pleje - og udviklingsplan for Stadionparken

Schul

Landskabsarkitekter

Byer og biodiversitet - er vi på rette vej?
Skive kommune Planlægning af kystnært forløb i Nordfjends
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Frederiksborg Landskabshave - Udvikling af en historisk have
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme Genskabelse af øverste terrasse i Frederiksborg barokhave
Tagtomat Gallerihaven
Torshavn kommune Hoydalar. Helhedsplan og landskabsanalyse af landskabet i ådalen Hoydalar, Føroyar
Varde kommune Dynamiske staudebeplantninger i offentlige anlæg
WAD landskabsarkitekter By- og eventyrpark i forbindelse med Dagtilbud i Gelleru

Århus Kommune: Center

for Byens Anvendelse

Strategier for pleje og udvikling af beplantningen i Rømerhaven
Årstiderne Arkitekter Restituerende rumligheder. Principper for restituerende naturrum, der kan forhindre stress
Årstidernes Arkitekter Oplevelsesparken -Marienlund

Bachelorværter og projekter fra 2013
Vært Projekttitel
Arkitema, KBH

DNV Gødstrup

- det nye hospital i vest
Arkitema, Århus En midlertidig bypark
Bascon

På vej mod lokal vandbalance

Tyrebakken

– Et rekreativt ravinelandskab til rensning og nedsivning af regn-afstrømning fra Beder By
Bisgaard Byinventar og visuel identitet på Københavns Vestvold
Ballerup Kommune Lær og leg
BOGL Hands on – Den fysiske model i designprocessen
Boston Cyclist Union Improving bicycling in Boston with D Street as a case study
Center for idræt og arkitektur Herning Timeline - Bevaring gennem udvikling
Center for idræt og arkitektur Revitalisering af Guldbergs Plads
 DAB

På Tværs af Tjørnen

– Et dispositionsforslag til et almennyttigt boligområdes udearealer
EBD Arkitekter Metro cityringen - tilhørsforhold og udtryk
Esbjerg kommune Gadetræer
 

Fredensborg Kommune

Landingsbanen

- Idékatalog til fornyelse af Nivå Centerpark ud fra et brugerperspektiv
Frederikssund Kommune

Grønne oplevelser

-forslag til rekreative aktiviteter i Sillebro ådal
GBL "Flere blomster i Espelunden"
Gentofte Kommune

Lommeparker

- En strategi for lommeparker i Gentofte Kommune
GHB Landskab Rumlige identiteter og deres bymæssige betydning i teori og praksis
Gladsaxe Kommune Åndehulet
Gottlieb Paludan Architects

Lokal afledning af regnvand og skabelse af merværdi i byen

- En vurdering af afprøvning af design med regnvand i en offentlig urban kontekst
Habitas Madlandskaber hos TOMS
Ishøj Kommune Renovering af Vibeholmskolens udearealer
Kragh og Berglund

Yáncóng Park –

En løsnignsorienteret tilgang til parkdesign i Beijing
Marianne Levinsen

Lille Gård / Tranegårdsskolen

- et skitseforslag til en skolegård
Odense Kommune Ny forbindende sti ved Dalum Papirfabrik – En del af stinettet i Odense
Odsherred Kommune Helhedsplan for Odden Havn
Peter Holst Landskab Lokal afledning af regnvand i gaderummet, Rentemestervej
Peter Holst Landskab

Move it

– Et aktiverende byrum
Ringsted Kommune Green City Branding & Ringsted
Rødovre kommune "Flere blomster i Espelunden"
SLA Shared Space – en tematisk undersøgelse af begrebet på baggrund af arbejdet med projekte-ringen af Algade i Skælskør
Styrelsen for Slotte og Kulturegendomme Beplantningsudvikling af skov i parker – med udgangspunkt i Bernstorff Slotshave
Thing og Brandt Landskab Rygraden
Thórshavn Kommune ”Fra femvej til Rådhusplads”- Vaglid, Tórshavn
 

Vordingborg Kommune

STEGE VOLD

Bevaring og udvikling for Stege Vold som fortidsminde og bypark
Witraz Arkitekter

In the meantime

- Midlertidighed som strategisk værktøj i arbejdet med alment boligbyggeri
Aarhus Kommune Forslag til en strategi til artsdiversitet for Aarhus Kommunes gade- og vejtræer

 

Bachelorværter og projekter fra 2012
Vært Projekttitel
Aarstiderne

Dispositionsforslag til Krogerup Avlsgaard

Ballerup Kommune

Udviklingsplan for Hede-Magleparken

BOGL

Fremtidens landskabs-arkitektoniske multibane

Birgitte Fink Landskabskabsarkitekt Plejeplan for Helsingør Kirkegård
Center for idræt og arkitektur Hernings Grønne aktivitetsstrøg
Center for idræt og arkitektur

Nyfortolkning af den traditionelle multibane

Charlotte Skibsted

Plantemæssige aspekter ved Maribo Domkirke
Claus Bjarrum Arkitekter Rasteplads ved motorvejen

Dansk Byplanlaboratorium

Forståelse for byens steder og forståelsen af disse

Dansk Golf Union

Golfbaner, naturværdi, hydrologi

Dep. of Parks and Recreation, New York

EBD Arkitekter

Metro cityringen - tilhørsforhold og udtryk

Esbjerg kommune

Udviklingsplan for Verdens-skoven i Gørding

Furesø Kommune

Forskønnelse af vejrabatter

Gentofte Kommune

Helhedsplan for Hellerup kirkegård

GHB Landskab

Havnen set fra Kajak

Gladsaxe Kommune

Kulturhus-pladsen Nordvest

Guldborgsund kommune

Grøn bebyggelses-struktur

Hillerød Kommune

Helhedsplan og plejeplan for Skansebakken i Hillerød

Høje Taastrup kommune

Hedehusenes Bypark – Synliggørelse, lokal kultur og identitet

Høje Taastrup kommune

Bymidteplan for Hedehusene

Ishøj Kommune

Udviklingsplan for grøn kile i Ishøj

JJW Arkitekter

Helhedsplan for boligområdet Søndermarken

Kragh og Berglund

Regnvand på Dyveke Skolen

Københavns kommune Evaluering af ombygning af Nørrebrogade

Køge Kommune

Rekreativ byudvikling i Køge Nord

Lemvig Kommune

Fra monsterregn til vartegn

Lotte Kunstmann Renovering af bydelsparken Ulriksdal
Marianne Levinsen Skt. Annæ Plads
Multi Konsult, Norge
Mutopia Udarbejdelse af bedre sammenhæng mellem Kalundborg Havn og Kalundborg midtby
Naturstyrelsen Nordsjælland - Opdatering af Arrenæs planen
Odense Kommune Letbane i Odense
Odense Kommune Områdefornyelse af Østerbro i Odense
Paradehuset Registrering og analyse af historiske træk i parken
Peter Holst Landskab Lommeparker på Østamager
PK3 Naturfænomener i Københavns Havn
PK3 Sankt Annæ Plads
 Primus Arkitekter Byens grønne hegn
 Roskilde Kommune Udviklingsplan for Roskilde Bypark
 Rudersdal kommune Udviklingsplan for grønt område
 Rune Fjord Det mobile byrumslaboratorium
 Schul landskabsarkitekter Playspots
 Schul landskabsarkitekter Hvordan er den ”optimale” cykelsti?
 SvR Design Company, Seattle The Livable Street
 Swift, Seattle Borders and Border Crossings
 Tivoli Udviklingsplan for Tivolisøen
 Witraz Arkitekter Idékatalog til beplantnings- og planlægningsmuligheder i alment nyttige boligområder

Bachelorværter og projekter fra 2011
Vært Projekttitel

Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø

Rønnes Grønne Ring

Center for Idræt og Arkitektur

Albertslund Syd
- På kanten af byen

DAB

Sunde friarealer til Højbjerg Vænge

Egedal Kommune

Egedal Kommunes Grønne Strøg - Som bynære rekreative arealer og som bindeled mellem Fingerplanens grønne kiler

Erik Brandt Dam

Lommepark på Glente Plads

Fredensborg Kommune

Legeplads for elever med autisme

Gentofte Kommune, Park og vej

Forslag til udviklingsplan for Nymosen

GHB Landskabsarkitekter

Nordatlanten

Gladsaxe Kommune

Regnvand til rådighed - Et projektforslag til udarbejdelse af regnvandshåndtering i boligbebyggelsen Skoleparken

Kragh & Berglund

Nørrebro's Urban Gardens - Grow your neighbourhood

Køge Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, Veje og byrum

Sund Zone - Idékatalog til sundere udendørs opholdsarealer i Ellemarken

Marianne Levinsen

Den Arkitektoniske Proces

Mutopia

Urban Bicycle Highway System

Niras

Amagerbrogade - fra trafikgade til opholdsgade

Opland Landskabsarkitekter

Design af Bypark i Ballerup Bymidte - Med særlig fokus på integration af urbane funktioner og skov

PK3

Bæredygtig Folkeskole - fra skolegård til bæredygtig oase & Rød Bane - en skolegård til Kirkebjerg

Public Arkitekter

Forundersøgelse af byudviklingspotentiale i området "Otto Busses Vej"

Roskilde Kommune, Plan og Udvikling

Identiteten af den grønne ring omkring Roskilde

Rødovre kommune

Hvor ved du det fra?! - Metoder til at undersøger borgeres præferencer af grønne områder

Schul Landskabsarkitekter

Rantzausgade - En helhedsplan

Slagelse Kommune, Planlægning

Et midlertidgt byrum - Nytorv i Slagelse

Slagelse Kommune, Planlægning

Forbedring af Fæstningsanlægget i Korsør

Slots og Ejendomsstyrelsen

"Normer" og vejledning for projektering og anlæg af stier med Slotsgrus® - Stiplan for Sorgenfri Slotshave

SvR

Bell Street - A proposal for a site in Seattle, Washington

SvR

Balancing Bell Street

Sweco Architects

Trianglen St

Thing & Wainø

Dynamiske Staudebeplantninger
Tårnby Kommune Aktive børn i Tårnby Kommune - Forbedring af udearealerne på SKelgårdsskolen ved inførelse af aktivitetsmuligheder i form af lokal afledning af regnvand (LAR) og natur

Vordingborg Kommune, Teknik og Miljø

Landsbyer og deres nærrekreative muligheder

Witraz

Lundtoftegade