Eksempler på bachelorprojekter

Bachelorprojekter, som de studerende tidligere har løst, giver en indsigt i, hvordan kravene til projektet kan opfyldes, men er også inspiration til, at formulere en opgave.Sunde friarealer til Højbjerg Vænge - Janne Klinkeby - 2011

Projektet skal have et landskabsarkitekfagligt indhold f.eks. registrering og analyse, planlægning, udformning herunder renovering, forvaltning af friarealer eller rekreative områder. Eller det kan handle om byudvikling, byfornyelse, anlægsgartnertekniske emner, skovrejsning, fredning m.m.

Projekteksempler

Du kan få et indtryk af de forskellige opgavetyper ved at downloade et projekt fra tidligere år:

Se titler på projekter fra tidligere år og hos hvilke værter, de er lavet.

God forankring i virksomheden

Et projekt, der er godt forankret i praksis, kan skabes ved at den studerende bliver løst tilknyttet en projektgruppe i virksomheden og løser opgaver for gruppen.

Den studerende skal opsummere sin deltagelse i projektet, og lave en selvstændig bearbejdning af et tema eller en detaljeret bearbejdning af en delopgave. Et altenativ er at udarbejde en tematisk undersøgelse af et fagligt emne, der har virksomhedens interesse.

Det er også muligt at løse opgaven som en selvstændig fordybelse baseret på sparring og diskussioner med kollegaer på værtsstedet, f.eks. præsenteret som et dispositionsforslag til en given lokalitet med udgangspunkt i et eksisterende program.