Match mellem vært og studerende

At finde det rigtige match er en opgave, der løses af de studerende og bachelorkoordinatorerne i fællesskab.

Informationer om værten til værtslisten

Når en virksomhed skal skrives op på værtslisten beder koordinatorne om følgende oplysninger:

  • Hvor mange studerende virksomheden er interesseret i at modtage
  • Om virksomheden ønsker studerende med en særlig faglig profil – f.eks. bydesign eller landskabsdesign (se evt. studieordningen § 3 stk. 2 og 3 (pdf))
  • Om virksomheden ønsker at stille pladsen til rådighed for alle studerende eller ønsker en ansøgning fra interesserede studerende
  • Eventuelle forslag til projektemner
  • Kontaktoplysninger, herunder hvem der skal være studerendes kontaktperson hos værten.

Her kan du downloade eksempler på bachelor virksomhedsprojekter.

Du kan få et samlet overblik over bachelor virksomhedsopholdet i tids- og aktivitetstabellen.

Tid til fordeling af studerende på værtsteder

Det er lidt af et puslespil at koble værtsstederne med de studerende. Her skal der tages hensyn til de ønsker, som de studerende måtte have, og også de ønsker som værterne måtte have. Nogle studerende kan vælge mellem flere praktiktilbud og skal måske gøre op med sig selv om de vil bosætte sig et andet sted under opholdet.

Der kan gå relativt lang tid fra at virksomheden er skrevet op på værtslisten til at interesserede studerende kontakter virksomheden. Og selv efter den første kontakt, kan der gå et stykke tid før, det er endelig afklaret, om der kan laves en aftale om et bachelorvirksomhedsprojekt.

Fordelingen foregår ved at de studerende udpeger en mindre gruppe af 3-5 interesserede studerende, der styrer fordelingsarbejdet, og sikrer at tidsfrister overholdes. De studerende opstiller selv regler og procedure for, hvordan praktikstederne fordeles.

Vi tilstræber at værter og studerende er matchet senest ved udgangen af november, men der kan være enkelte aftaler, der først falder på plads senere.

Når værter og studerende er fordelt udpeger vi en vejleder til hvert bachelorprojekt.