Ny bachelorvært

Bliv bachelorvært og få et indblik i de kommende landskabsarkitekters kompetencer.Balancing Bellstreet - Emilie Kjær - 2011

For at blive bachelorvært skal virksomheden have et arbejdsfelt og et fagligt miljø, hvor den studerende kan løse opgaver for virksomheden samtidigt med, at hun eller han laver sit bachelorprojekt indenfor landskabsarkitektur og/eller byplanlægning.

Et velegnet sted er typisk en kommunal eller statslig forvaltning, en privat tegnestue eller en interesseorganisation, der arbejder med natur, rekreation eller planlægning. Bachelorvirksomhedsprojektet kan også finde sted i et rådgivende ingeniørfirma e.l., der arbejder med landskabsforvaltning eller planlægning.

Bachelorvirksomhedsprojektet strækker sig over ca. 5 måneder, hvoraf selve virksomhedsopholdet varer 4 måneder. Den studerende bruger ca. halvdelen af tiden til at løse opgaver hos bachelorværten, og den anden halvdel af tiden til bachelorprojektet. Undervejs afholder den studerende møder med sin vejleder, deltager i midtvejsseminar og i eksamen som afslutning på forløbet.

Den studerende er SU-berettiget under Bachelorvirksomhedsprojektet.

Match mellem vært og studerende

Den studerendes ønsker og værtstedets muligheder for at imødekomme dem matches. For at blive godkendt som værtsted skal virksomheden stille en arbejdsplads og en PC til rådighed.

Ved et møde mellem bachelorværten, den studerende og vejlederen afstemmes forventninger til, hvordan den studerende deltager i opgaverne hos værten og hvordan, der samtidigt arbejdes med bachelorprojektet. Den studerende og vejlederen udarbejder en kontrakt om bachelorprojektet. Derudover tilrettelægges arbejdet i fællesskab af den studerende og bachelorværten.

Virksomheden kan vælge at blive vært for én eller flere studerende, der laver et projekt sammen eller hver for sig. Værtsskabet kan stilles til rådighed for alle interesserede studerende, eller værten kan bede om ansøgninger. 

Kontakt

Ønsker du at blive bachelorvært skal du kontakte en bachelorkoordinator. Herefter bliver virksomheden skrevet på en værtsliste, og bliver bedt om at udfylde et skema, hvor der også er mulighed for at foreslå ét eller flere projektemner. Koordinatorernes kontaktinformation finder du i højre spalte her på siden. Det er en god ide, at læse mere om de generelle vilkår før virksomheden tilmelder sig.

I værtslisten kan du se virksomheder og projektnavne fra tidligere år.