Natur- og kulturformidler

Få en praktikant eller indgå bachelorsamarbejde med en studerende fra Natur- og kulturformidler-uddannelsen

Praktik er en helt central del af uddannelsen som Natur- og kulturformidler. De studerende er i praktik i 20 uger på tredje år af studiet. Med en praktikant får din virksomhed nye friske øjne på formidling inden for natur og kultur.

Se mere om mulighederne for at få en Natur- og kulturformidler-praktikant på www.skovskolepraktik.dk

Har du en ide til et bachelorprojekt?

De Natur- og kulturformidler-studerende afslutter uddannelsen med et bachelorprojekt, som med fordel kan skrives med tilknytning til en virksomhed. Med et bachelorsamarbejde kan I som virksomhed få nye, formidlerfaglige input til en konkret problemstilling eller et projekt, som skal udvikles eller løses.

Kontakt Marie Lau Florin, hvis du har en ide til et bachelorsamarbejde eller er åben over for forslag om bachelorprojekter fra studerende:

Mail mla@ign.ku.dk
Mobil 93 56 55 50