Skovbrugsvidenskab

Virksomhedsprojekt

Et virksomhedsprojekt giver de studerende på kandidatuddannelsen i skovbrug mulighed for at bruge deres viden og analytiske redskaber i praksis. Samtidig får de en fornemmelse af en arbejdsplads i dagens Danmark.

Virksomhedsprojektet er et valgfrit, ulønnet virksomhedsophold. Projektet forløber over 9 uger på fuld tid eller 18 uger på halv tid. Der skal laves en samarbejdsaftale mellem virksomheden og den studerende, som specificerer arbejdsopgaven og arbejdsvilkårene.

Ordningen giver projektværten mulighed for dels at få faglige input fra et par friske øjne, dels at præge de kommende kandidater, så de kan varetage de opgaver, der er brug for at løfte. Desuden kan man som vært for et virksomhedsprojekt være med til at præge uddannelsen gennem de studerende, da de tager erfaringer fra virksomheden med sig tilbage til studiet.

Forventninger

Den studerende har typisk studeret i fire år, når de laver et virksomhedsprojekt. De har en bachelorgrad (typisk i naturressourcer, biologi eller som skov- og landskabsingeniør) og har som regel haft kandidatkurser i skovdyrkning, økonomi og projektledelse.

Projektet skal udvikle den studerendes teoretiske og praktiske viden i relation til studiet. De studerende skal derfor gerne både indgå i det daglige arbejdsfælleskab og tildeles konkrete arbejdsopgaver som f.eks. at deltage i planlægning og økonomistyring, lave køreplaner for produktudvikling af rekreative ydelser, eller udarbejde handleplaner for naturpleje. Derved lærer de både at sætte deres kompetencer i spil og at begå sig blandt kolleger på en arbejdsplads.

Vejleder

Den studerende får en vejleder fra uddannelsen, men i det daglige arbejde fungerer virksomheden som den væsentligste sparringspartner. Det er derfor vigtigt, at virksomheden har et fagligt miljø, lyst og overskud til at hjælpe den studerende i gang.

Speciale

De studerende på kandidatuddannelsen i skovbrug kan også lave deres afsluttende speciale i en virksomhed. Eksempler på specialer:

  • Driftsplan for Pårup Skov (Salten Langsø Skovadministration)
  • Tilvækstmodeller for teak i Camboia (International Woodland Company)
  • Friluftsliv og friluftsplanlægning (Gammelkjøgegaard)

Kontakt

Tove Enggrob Boon, studieleder, tb@ifro.ku.dk.