Myndighedsbetjening

Skov i Danmark

IGN udfører myndighedsbetjening for styrelser, ministerier og internationale organisationer, f.eks. EU, FAO og World Health Organisation. Opgaven er at levere uvildig og sikker viden, som kan danne grundlag for politiske beslutninger. Arbejdet baserer sig på IGN’s forskning og omfatter bl.a. overvågning, rådgivning og formidling.

Vi udfører fast myndighedsbetjening for Miljø- og Fødevareministeriet inden for rammerne af KU’s Rammeaftale med ministeriet. Desuden overvåger vi skovenes tilstand og skovbrugets udvikling for Naturstyrelsen. Andre opgaver løses efter behov.

IGN arbejder efter Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets principper for myndighedsbetjening, herunder også principperne i Danske Universiteters Hvidbog om forskningsbaseret myndighedsbetjening. Læs fakultetets "Code of Conduct"

Eksempler på IGN’s myndighedsbetjening

Kvalitetssikring af myndighedsbetjening

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) tager som resten af Københavns Universitet (KU) udgangspunkt i Danske Universiteters hvidbog om myndighedsbetjening på universiteterne. For forskningsbaseret myndighedsbetjening gælder at den er underkastet samme principper som al anden forskning ved KU og dermed krav om god, dokumenterbar projektstyring, transparente faglige peer-review-processer, dokumentation, reproducerbarhed, sikring af data og analyseprocedurer, ansvarlighed, transparens om forfatterskaber og en række andre ting, jf. den nye Danish Code of Conduct for Research Integrity:

http://ufm.dk/publikationer/2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity

IGN offentliggør de større kontrakter om den faste myndighedsbetjening for bl.a. Miljø- og Fødevareministeriet der sker som en del af Center for Skov, Landskab og Planlægning på www.sl.ku.dk

Resultater af forskningsbaseret myndighedsbetjening skal stilles til rådighed for offentligheden. Rapporter og notater offentliggøres på hjemmesiden www.ign.ku.dk, med mindre aftale om anden publicering sikrer at produktet er tilgængeligt.

I tråd med ovenstående grundlag for myndighedsbetjening, sektorforskning og kvalitetssikringen af denne lægger IGN vægt på, at varetagelse af myndighedsopgaver ikke må ske på en måde, som kan rejse tvivl om instituttets videnskabelige integritet og kvaliteten af forskernes arbejde. Dette sikres gennem interne procedurer for kvalitetssikring af de forskellige produkter.

Faglig kvalitetssikring

Formålet er at sikre forskningsbaseret rådgivning af høj faglig kvalitet. Som udgangspunkt sikres dette gennem fagfællebedømmelse internt og/eller eksternt. Opgavens omfang, karakter og tidsramme påvirker omfang af kvalitetssikring. Ved meget korte frister kan det vise sig, ikke at være muligt at løse opgaven med tilstrækkelig tid til kvalitetssikringen. I sådanne tilfælde afvises opgaven.

Det tilstræbes at lave en plan for kvalitetssikringen ved starten af opgaver samt at dokumentere denne.

Dokumenthåndtering og kontrakter

Formålet med dokumenthåndtering er at sikre journalisering af sagsgange og dokumenter med grundlag i bl.a. Forvaltningsloven. Væsentlige dokumenter og kommunikation journaliseres i KU’s journalsystem.

Ved etablering af samarbejde sikres relevante og klare aftaler om opgaven som grundlag for at afstemme forventninger til rådgivningens produkt.

Det tilstræbes at lave en plan for publicering ved starten af opgaven, der sikrer den nødvendige dialog med opdragsgiver om processen.