Internationale organisationer

IGN samarbejder med en række internationale organisationer, som vi bl.a. leverer rådgivning til.

World Agroforestry Centre

Et eksempel er vores langvarige samarbejde med World Agroforestry Centre (ICRAF), der er en de 16 landbrugsforskningsinstitutioner under Rådet for international landbrugsforskning (CGIAR). IGN rådgiver især om implementering af systemer, der kan forbedre forsyningen med frø og plantemateriale af god kvalitet til agerskovbrug i udviklingslande. Arbejdet omfatter bl.a. udvikling af OECD’s regulering af området , så den bliver anvendelig og relevant i forhold til at forbedre jordbruget for især småbønder i troperne.

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations

Et andet eksempel er et langt samarbejde med FAO på skovbrugsområdet. Senest har IGN bidraget til FAO’s State of the Worlds Forest Genetic Resources, der udkommer i 2014. Vi leverer et temastudie om indikatorer for de genetiske ressourcers tilstand. Rapporten er led i de international bestræbelser –  i regi af FN’s Miljøprogram og konventionen om biologisk mangfoldighed – på at imødegå en fortsat nedgang i verdens biologiske mangfoldighed.

Kontakt

Lars Graudal, forskergruppeleder, lgr@ign.ku.dk