Rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet – Københavns Universitet

IGN > Samarbejde & rådgivning > Myndighedsbetjening > Rammeaftale med Miljø-...

Rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet

Københavns Universitet har indgået en rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet om forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Rammeaftalen omfatter en ydelsesaftale, som beskriver den forskningsbaserede myndighedsbetjening inden for fagområderne skov og landskab. Ramme- og ydelsesaftalerne er 4-årige med årlig rul, og herunder ligger arbejdsprogrammerne, der årligt opdateres. Arbejdsprogrammet beskriver de konkrete opgaver og projekter, som forventes igangsat og/eller gennemført det først kommende år.

Opgaverne løses hovedsageligt i regi af Skov & Landskab, der er et center på tværs af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO). Der er fra 2017 lavet nye ydelsesaftaler for hhv. fagområderne skov og landskab (IGN) og for Ressource- og samfundsøkonomi (IFRO).

Links til aftalerne nedenfor:

KU Rammeaftale 2017-2020

KU Skov og landskab Ydelsesaftale 2017-2020

KU Skov og landskab arbejdsprogram 2017

Kontakt

Sektionsleder Vivian Kvist Johannsen

Sektionsleder Henrik Vejre

Eksempler på projekter:

Udredning om biodiversitet i byer

Som led i resultatkontrakten laver IGN f.eks. en udredning om biodiversitet i byer for Naturstyrelsen. Målet er at finde ud af, hvordan biodiversiteten kan forbedres, især ved hjælp af en sammenhængende grøn struktur. Udredningen bygger dels på internationale eksempler, dels på erfaringer fra danske kommuner. Desuden inddrages viden fra tidligere og igangværende projekter på IGN inden for samme emneområde. Resultaterne skal bruges som grundlag for at formulere og implementere biodiversitetsstrategier i kommunerne og inddrage borgerne i processen. Projektet løber frem til februar 2014.

Kontakt

Ole Hjorth Caspersen, seniorforsker, ohc@ign.ku.dk

Evaluering af naturnær skovdrift

Danmarks Nationale Skovprogram fra 2002 slår fast, at skovbruget skal udvikle sig mod bæredygtig skovdrift, der på balanceret vis varetager økonomiske, økologiske og sociale hensyn. Ifølge skovprogrammet vil en omstilling til en mere naturnær skovdrift være central for at kunne realisere målet. Naturstyrelsen har været i gang med denne omstilling i statsskovene siden 2005, og IGN har evalueret effekten som led i resultatkontrakten med Miljøministeriet. Evalueringen fokuserer bl.a. på, hvordan praktikerne har taget den nye driftsform til sig og implementeret den.

Læs mere i rapporten: Naturnær skovdrift: Evaluering af aktuel status og erfaringer med omstilling til naturnær skovdrift i statsskovene

Kontakt

Sektionsleder, Vivian Kvist Johannsen