Skovovervågning

Vi overvåger skovenes tilstand og skovbrugets udvikling for Naturstyrelsen.

Opgaven løses i regi af Skov & Landskab, der er et center på tværs af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi. Overvågningen sker i samarbejde med andre nationale og internationale myndigheder og institutioner.

Overvågningen er fastlagt i en tillægskontrakt til resultatkontrakt med Miljø- og Fødevareministeriet som et samfinansieret projekt: Kontrakt om Skovovervågning 2018

Overvågningen består overordnet af tre dele:

Formål

Formålet med skovovervågningen er, at:

  • følge ændringer i skovens vækst og tilstand og sætte dem i relation til menneskeskabte såvel som naturlige påvirkninger
  • overvåge skovressourcer og skovproduktionen
  • levere videngrundlaget for driftsmæssige såvel som natur- og miljøstrategiske beslutninger
  • levere nationale og internationale rapporter

Omfang

Overvågningen omfatter bl.a. areal, træarter, vedproduktion, biodiversitet, skovsundhed, friluftsliv og på skovøkologiske processer, herunder luftforurening og klimaændringer. Skov & Landskab indsamler skovdata og står for den videre dataanalyse og kvalitetskontrol.

Resultater

En del af resultaterne fra skovovervågningen fremlægges i bogen Skove og Plantager, der opdateres årligt med hovedtal. Hvert femte år udgives en samlet rapport. Bogen indeholder opdaterede oplysninger om skovenes struktur og arter, f.eks. om planlægning af blanding af træarter og størrelse af vedmassen. Dertil kommer arbejdsrapporter, notater og videnskabelige artikler.

Kontakt

Vivian Kvist Johannsen, sektionsleder, vkj@ign.ku.dk
Spørgsmål om skovovervågning kan også stilles til skovstatistik@ign.ku.dk