FagdatacenterSkov

FagdatacenterSkov koordinerer indsamling, håndtering og opbevaring af data fra overvågningen og forskningen i danske skove. Centret koordinerer også rapportering af skovenes tilstand og udvikling.

Vi er således:

  • Nationalt reference center for skov under Det Europæiske Miljøagenetur
  • National Focal Center for ICP-Forests under den Europæiske skovovervågning
  • National Repræsentant i The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) vedr. skov.

Vi deltager desuden i europæiske projekter med de formål at standardisere og harmonisere data for skov og skovrelaterde forhold, herunder i:

Fagdatacenter Skov varetager også den løbende sikring og indsamling af data fra langsigtede feltforsøg der bidrager til den vidensbaserede myndighedsbetjening og som reference for skovovervågningen.

Kontakt

Vivian Kvist Johannsen, sektionsleder, vkj@ign.ku.dk
Spørgsmål om skovovervågning kan også stilles til skovstatistik@ign.ku.dk