Intensiv skovovervågning

Den intensive skovovervågning udgør den kontinuerlige overvågning af danske skoves økosystemer.

Seks overvågningsplots

Danmark har 6 intensive skovovervågnings punkter. Der foretages dataindsamling inden for følgende hovedområder:

  • atmosfærisk tilførsel af kvælstof og andre næringsstoffer
  • betydningen af deposition for vandkvalitet
  • vandbalancer og jordvæsker
  • kemiske analyser af jord og plantemateriale
  • træers vækst, sundhed og nåle-/bladtab
  • fænologi - udspring, frugtsætning og løvfald, kronedække og struktur.

Skovovervågningen er del af det europæiske skovovervågningsprogram, og der gennemføres lignende undersøgelser i skove over hele Europa.

Kontakt

Vivian Kvist Johannsen, sektionsleder, vkj@ign.ku.dk
Spørgsmål om skovovervågning kan også stilles til skovstatistik@ign.ku.dk