Skovsundheden i Danmark

Systematisk overvågning

Skovenes sundhed er blevet overvåget systematisk siden midten af 1980'erne. Først via statsskovdistrikternes vurderinger af den bevoksningsvise sundhed og siden via den såkaldte nåle-/bladtabsmetode. Fra 1989 var overvågningen fuldt udbygget for både løvtræ og nåletræ, og resultaterne kan sammenlignes fra år til år. Siden 2002 er der også udført sundhedsvurderinger i forbindelse med Danmarks Skovstatistik, de første år kun rødgran, bøg og eg, men i 2008 kom flere træarter med.

Fokus på de enkelte træarter i Danmark 

Skovsundhedsovervågningen fokuserer især på de vigtigste træarter i Danmark:

Vi følger også tilstanden hos andre løvtræer som ask og ær og andre nåletræer som fyr, sitkagran, lærk og ædelgran. Hver træart har sine egne sundhedsproblemer.

Asketoptørre, svampe og insekter på træer

Skovsundheden afhænger af mange faktorer herunder asketoptørre, insekter og svampe, som du kan læse mere om ved klik på linkene nedenfor: 

  • Asketoptørre er en svampesygdom, som rammer ask i det meste af Europa. Askens fremtid er truet af denne nye sygdom.
  • Skadelige insekter på træer ødelægger træernes blade, nåle eller skud, men de værste er barkbiller og andre insekter, der slår træerne ihjel ved at lave gange i barken eller veddet.
  • Skadelige svampe på træer er fortrinsvis dem, som laver råd i træerne, eller svampe der angriber skud, bark, nåle og blade. Det er kun få svampe, som direkte kan slå træerne ihjel.

Kontakt

Iben M. Thomsen, seniorrådgiver, imt@ign.ku.dk