Analyser af råstofforsyningen

IGN samarbejder med Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MIMA), der bl.a. rådgiver om forsyningen med råstoffer. Målet er at klæde virksomheder og myndigheder på til en fremtid, hvor forsyningssikkerhed ikke er en selvfølge.

En stadigt større købekraftig middelklasse ønsker flere forbrugsgoder; huse, veje, biler, computere, smartphones, tablets og så videre. Det øger efterspørgslen på råstoffer, og forsyningssikkerhed, knaphed og sårbarhed er noget, som myndigheder, virksomheder og investorer må forholde sig til. EU forbruger f.eks. omkring 20 pct. af den globale produktion af råstoffer, men bidrager kun selv med ca. 4 pct. Alt i alt er der behov for langt mere viden om råstofsituationen, om nye forbrugstendenser og materialestrømme. Det er afsættet for Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer (MIMA), der har base hos GEUS.

IGN’s Sektion for Geografi bidrager til løsningen af udvalgte opgaver. Vi undersøger f.eks., hvor sårbart dansk erhvervsliv er, både hvad angår forsyningen med danske råstoffer som sten, ler, kalk, o.l. og importerede råstoffer. Resultaterne formidles via MIMA.

Kontakt

Niels Fold, professor, nf@ign.ku.dk