Plænegræs

IGN har ekspertise i anlæg og pleje af plænegræs og tilbyder forskellige former for rådgivning og konsulentydelser inklusiv kvalitetsmålinger i forhold til f.eks. fodbold og golf.

Få svar på spørgsmål

Abonnenter på Videntjenesten kan læse Videnblade om græs og indsende spørgsmål på www.Videntjenesten.dk, hvor udvalgte svar er tilgængelige for alle. Ikke-abonnenter kan få svar på græs-spørgsmål efter aftale og mod betaling.

Vi tager også ud og rådgiver, besigtiger og måler kvalitet på forskellige plænetyper – herunder spillekvalitet i forhold til f.eks. fodbold og golf.

Eksempler på rådgivning

  • Driftsoptimering og differentieret pleje
  • Pesticidfri pleje af græs
  • Kvalitetskontrol i forhold til plejebeskrivelser
  • Sparing om drift af golfbaner på kommunale arealer
  • Opstilling af IPM-strategier for græsarealer

Kurser i græs

IGN tilbyder desuden skræddersyede kurser og temadage, som planlægges i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og myndigheder. Hvert andet år arrangerer vi desuden en temadag om kunstgræs. Se oversigt over efteruddanenlser og kurser

Kontakt

Anne Mette Dahl Jensen, seniorrådgiver, amdj@ign.ku.dk

Læs mere om forskning i plænegræs