Samarbejdsprojekter

Samarbejde med Arktisk Station, Grønland

IGN gennemfører mange forskningsprojekter i tæt samarbejde med private og offentlige virksomheder, fordi fælles projekter bidrager til god synergi mellem forskning og samfund. Virksomhederne får del i ny viden, og IGN holder sig opdateret på behov og tendenser. Et eksempel er projektet Biomass for the 21st Century.

Både IGN og virksomheden skyder ressourcer i projektet, og begge parter har som udgangspunkt ret til resultaterne. Projektet tilpasses bedst muligt til virksomhedens ønsker, men skal også være videnskabeligt relevant og ligge inden for universitetets formål. Forskningsprojektet fastlægges i en samarbejdsaftale.

IGN er også drivkraft i større partnerskaber, f.eks. Vand i byer, hvor mere end 130 forskningsinstitutioner, producenter, forsyningsselskaber, rådgivere og offentlige institutioner arbejder sammen. Målet er at bidrage til klimarobuste og bæredygtige byer gennem værdiskabende håndtering af vand.

Se eksempler på IGN's samarbejdsprojekter under de enkelte fagområder:

En række støtteordninger skal gøre det nemmere for virksomheder at indgå i et samarbejde med universitetet. Man kan bl.a. søge støtte til at finansiere ph.d.-stipendier, forskningsprojekter og netværksaktiviteter. Læs mere på Københavns Universitets erhvervsportal.