Geografi

Eksempel på samarbejdsprojekt

The Scandinavian 8 Million City

EU-projektet The Scandinavian 8 Million City arbejder på at kortlægge potentialet for en moderne jernbaneløsning til passagerer og gods på strækningen Oslo-Gøteborg-København. Her bor 8 millioner af Skandinaviens ca. 19 millioner indbyggere, men trængsel på jernbaner og veje hæmmer udviklingen. Et nyt jernbanenet, meget kortere rejsetider og bedre muligheder for at pendle kan skabe et fælles skandinavisk arbejdsmarked med solid konkurrenceevne. Projektet involverer 14 kommuner, regioner, o.l. fra Norge, Sverige og Danmark.

IGN har bidraget med geografiske analyser af en højhastighedsforbindelses konsekvenser for tilgængelighed, erhvervsliv og arbejdsmarked, bl.a. i samarbejde med Region Hovedstaden. Resultaterne formidles i rapporten Regional udvikling: tilgængelighed, erhvervsliv og arbejdsmarked. Centralt i rapporten er en analyse af konsekvenserne for tilgængeligheden i korridoren. Det gøres bl.a. ved hjælp af potentialekort, som viser, hvor mange arbejdspladser man kan nå internt i korridoren med kollektiv transport inden for to timers rejsetid før og efter den mulige etablering af et højhastighedstog.

Kontakt
Lars Winther, professor, lw@ign.ku.dk