Geologi

Eksempel på samarbejdsprojekt

Centre for Cross-disciplinary Chalk Research

Centret er et forskningssamarbejde mellem Københavns Universitet og Mærsk Olie & Gas. Det er iværksat, fordi der er et stadigt større behov for detaljeret viden om kridtreservoirer.

Størstedelen af olie- og gasressourcerne i den danske del af Nordsøen findes i reservoirer, der tilhører den geologiske formation Skrivekridt-gruppen. Derfor er effektiviteten af udvindingen og identifikationen af hidtil ukendte ressourcer i høj grad afhængig af viden om Skrivekridt-gruppens dannelseshistorie og bjergarternes fysiske egenskaber.

Centret omfatter en række projekter, der integrerer eksperimentel geofysik og sedimentologi, oceanografi/palæoceanografi, stratigrafi, numerisk modellering og reservoir-karakteristik. Den økonomiske ramme er en bevilling på 15 mio. kr. fra Mærsk til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, som yder medfinansiering på 4 mio. kr. Samarbejdet baseres på fastansatte forskere ved IGN og Mærsk, fem ph.d.-studerende og to 4-årige adjunkturer samt en række danske og internationale samarbejdspartnere.

Kontakt

Lars Nielsen, professor, ln@ign.ku.dk