Landskabsarkitektur og planlægning

Eksempler på samarbejdsprojekter

Nye skoves rekreative potentiale: Sammen med styrelse, kommune og fond

I samarbejde med Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale- og Anlægsfonden sætter IGN fokus på nye skoves rekreative potentiale. Målet er at udarbejde et idékatalog, der viser, hvordan man indarbejder naturoplevelser og aktivitetsmuligheder allerede i planlægningen af skoven, i forbindelse med etableringen eller som videreudvikling af eksisterende unge skove. Skovrejsning er en af de allerstørste forandringer i landskabet i nyere tid, og projektet giver mulighed for at gøre de unge skove interessant for alle inklusive naturen.

Læs mere i nyhed om projektet

Kontakt
Anders Busse Nielsen, professor, abn@ign.ku.dk

Fremtidens landskaber: I samarbejde med 12 kommuner

Fremtidens landskaber skal rumme mange funktioner - men hvordan får vi plads til både et effektivt produktionslandskab og et harmonisk natur- og rekreationslandskab, der er attraktivt at bo i? Et landsdækkende forskningsprogram skal i perioden 2014-2017 forbedre landskabsplanlægningen i Danmark fra Jammerbugten i nord til Guldborgsund i syd. Programmet involverer 12 kommuner, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet og fem videninstitutioner. Der er afsat lidt over 12 millioner kroner til programmet. Pengene kommer fra 15. Juni Fonden, Nordea-fonden, Realdania, Tips- og Lottomidler og de deltagende parter.

Læs mere på Fremtidens landskabers hjemmeside

Kontakt
Jørgen Primdahl, professor, jpr@ign.ku.dk
Lone S. Kristensen, lektor, lokr@ign.ku.dk

Vand i byer: Partnerskabsprojekt

IGN er også drivkraft i større partnerskaber, f.eks. Vand i byer, hvor mere end 130 forskningsinstitutioner, producenter, forsyningsselskaber, rådgivere og offentlige institutioner arbejder sammen. Målet er at bidrage til klimarobuste og bæredygtige byer gennem værdiskabende håndtering af vand. Vi ønsker at inddrage alle aktører i at udvikle praktisk anvendelige løsninger, dokumentere effektiviteten, forøge teknologisk innovation, offentlig innovation og merværdi og øge eksportpotentialet.

Læs mere på Vand i byers hjemmeside

Kontakt
Marina Bergen Jensen, professor, mbj@ign.ku.dk

PartnerLandskab: Sektorsamarbejde

I PartnerLandskab samler IGN den grønne sektors interessenter og styrker samarbejdet mellem brancheorganisationer, virksomheder, offentlige forvaltninger og forskerne på IGN. Medlemmerne kan få undersøgt en aktuel faglig udfordring og får samtidig indblik i aktuel viden. Formålet med PartnerLandskab er at producere brugbar forskningsbaseret viden, der umiddelbart kan implementeres i medlemmernes praksis. Det gøres ved at indsamle og dele erfaringer og viden om aktuelle faglige problemstillinger, samt afprøve nye metoder, der kan øge fagligheden eller lette kendte arbejdsrutiner. I PartnerLandskab er der kort fra idé til handling. Det er målet at et typisk projekt vil vare 9-12 mdr. fra projektet er igangsat, til det er afrapporteret til partnerne.

Læs mere på PartnerLandskabs hjemmeside 

Kontakt
Jan Støvring, seniorforskningskonsulent, jls@ign.ku.dk