Skov, natur og biomasse

Eksempler på samarbejdsprojekter

B21st: Biomass for the 21st Century

Projektplatformen Biomass for the 21st Century er et banebrydende dansk initiativ, der skal videreudvikle den nuværende brug af biomasse til også at omfatte brændsel til skibe og produktion af kemikalier. Platformen ledes af professor Claus Felby fra IGN. Partnerne er A.P. Møller Mærsk, DONG Energy, Haldor Topsøe, MAN Diesel & Turbo, Novozymes, Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet. Afsættet er det globale behov for at reducere afhængigheden af fossile ressourcer og nedbringe den nuværende høje udledning af drivhusgasser. Den avancerede forskning i regi af B21st skaber et stort potentiale for, at danske virksomheder kan forsyne det globale marked med økonomisk og miljømæssigt bæredygtige teknologier til at omdanne biomasse til brændstof og kemikalier.

Kontakt

Claus Felby, professor, cf@ign.ku.dk

ENERWOODS

Det nordiske projekt ENERWOODS skal styrke skovenes rolle som en betydningsfuld bidragyder til udviklingen af konkurrencedygtige, effektive og fornybare energisystemer. På kort sigt (frem til 2020) er målet at øge udnyttelsen af træbaseret bioenergi fra skovene i Norden – ud fra den aktuelle infrastruktur for energi. På længere sigt (2020-2050) skal produktionen tilpasses til en situation, hvor de fossile brændstoffer kun udgør en meget lille del af energiforsyningen. Projektet gennemføres af en række nordiske universiteter og forskningsinstitutioner i tæt samarbejde med skovbruget. Seniorforsker Palle Madsen fra IGN er projektleder. ENERWOODS finansieres af Nordic Energy Research i programmet Sustainable Energy Systems 2050.

Kontakt

Palle Madsen, seniorforsker, pm@ign.ku.dk