Skov- og naturtekniker (EUD)

Praktisk uddannelse i skov og miljø

På Skov- og naturteknikeruddannelsen får du en grundlæggende viden om skov og natur. Du kan følge dine interesser og specialisere dig som:

  • skov- og naturplejer
  • biotop- og vildtplejer
  • arborist
  • skovbrugsmaskinfører

Du lærer at plante, passe og pleje træer. Og du lærer at planlægge arbejdet og vedligeholde motorsaven og dine andre redskaber, så du kan fælde træer på en sikker måde. Med viden om biologi, økologi, miljø og naturnær skovdyrkning får du forståelse for skovens følsomme økosystem.

Nyt fra uddannelsen

Løntilskud til private virksomheder

Nu kan private virksomheder med lærlinge og elever i 2020 søge løntilskud.
Se mere om løntilskud

Søg ind via kvoteplads

Som noget nyt kan du søge ind på Skov- og naturteknikeruddannelsen uden at have en praktikplads i forvejen.
Se mere om kvotepladser