Adgangskrav og optagelse – Københavns Universitet

Skov- og naturtekniker > Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Flere veje ind som skov- og naturtekniker

Der er to forskellige måder at komme ind på skov- og naturteknikeruddannelsen:

  1. Kom ind med praktikplads
  2. Kom ind med kvoteplads

Sådan kommer du i gang   

Hvordan du starter på Skov- og naturtekniker-uddannelsen afhænger af din baggrund:

Kommer du direkte fra folkeskolen?

Du skal starte uddannelsen med et 20 ugers Grundforløb 1 på en erhvervsskole med indgangen "Fødevarer, jordbrug og oplevelser".

Adgangskravet for at starte på Grundforløb 1 er 02 i dansk og matematik, når du kommer direkte fra folkeskolen.
Læs mere om hvor du kan tage Grundforløb 1 og hvordan du søger

Har du studentereksamen?

Der er ikke noget karakterkrav, hvis du har en studentereksamen med dig. Uddannelsen som Skov- og naturtekniker er lidt kortere for dig med studentereksamen.

Du starter med et grundforløb 2 på 10 uger (i stedet for 20 uger). Dit hovedforløb er på 28 uger (i stedet for 32).
Se mere om uddannelsens opbygning

Er du over 25 år og har du en afsluttet erhvervsuddannelse?

Hvis du er over 25 år og har en afsluttet erhvervsuddannelse med dig, starter du med 20 ugers Grundforløb 2. På dit hovedforløb har du 28 ugers skole. 
Se mere om uddannelsens opbygning

Er du over 25 år og har du relevant erhvervserfaring?

Som voksen ufaglært (over 25 år) kan du tage Skov- og naturtekniker-uddannelsen uden praktik og uden grundforløb. Ordningen kaldes EUV 1. 
Her i folderen kan du læse mere om hvordan du kan tage uddannelsen som et EUV 1-forløb.

Kontakt Skovskolens vejleder Niels Frost for mere information.

Har du ikke afsluttet nogen ungdomsuddannelse?

Hvis du ikke tidligere har afsluttet en ungdomsuddannelse, starter du med 20 ugers Grundforløb 2, og du har 32 ugers skole på hovedforløbet.