Adgangskrav og optagelse

Flere veje ind som skov- og naturtekniker

Der er to forskellige måder at komme ind på skov- og naturteknikeruddannelsen:

  1. Kom ind med praktikplads
  2. Kom ind med kvoteplads

Sådan kommer du i gang   

Hvordan du starter på Skov- og naturtekniker-uddannelsen afhænger af din baggrund: