11. juni 2020

Løntilskud til elever

Løntilskud til private virksomheder med lærlinge og elever i 2020

Der etableres en midlertidig løntilskudsordning gældende fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020, hvor private virksomheder med lærlinge kan få løntilskud.

For alle igangværende uddannelsesaftaler (aftaler indgået før 1.maj) ydes der et løntilskud på 75 pct. 

For uddannelsesaftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et løntilskud på 90 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, ny mesterlæreaftaler eller restuddannelsesaftaler for at understøtte oprettelsen af ordinære aftaler, der skaber større sikkerhed for eleverne. 
 
For korte aftaler, der indgås efter 1. maj 2020, ydes der et tilskud på 45 pct. Det vil være en betingelse for at opnå løntilskuddet, at den korte aftale er en ny aftale mellem arbejdsgiver og elev, dvs. at arbejdsgiver ikke tidligere har haft indgået en kort aftale med samme elev. 
 
Løntilskuddet vil alene skulle ydes i elevernes praktikperioder, da arbejdsgiverne under skoleperioder modtager almindelig lønrefusion fra AUB. 
 
I perioder, hvor virksomheder får lønkompensation for deres elever i regi af den generelle lønkompensationsordning for elever på det private arbejdsmarked, vil der ikke også samtidig kunne ydes løntilskud. Når lønkompensationsordningerne udløber, vil virksomhederne kunne få løntilskud til lærlinge, jf. ovenfor.
 

Forhøjet lønrefusion på skoleophold resten af 2020 

Arbejdsgivere, der har elever og lærlinge, skal i resten af 2020 i højere grad kompenseres for udgifterne i forbindelse elevernes skoleophold. 
 
Lønrefusionssatsen under skoleophold øges med 20 pct. for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler for skoleophold i 2. halvdel af 2020. 
 
Samtidig suspenderes reglen om, at lønrefusionen maksimalt må udgøre 100 pct. af lønudgiften for skoleophold i 2. halvdel af 2020 for disse aftaletyper.
AUB’s refusionssatser er gennemsnitlige refusionssatser på tværs af overenskomster i Danmark. Da der er forskel på, hvilken ugeløn elever på forskellige uddannelser skal have, er der også forskel på, hvilken refusionssats, I som arbejdsgivere normalt har ret til. Dog vil alle virksomheder i resten af 2020 kunne modtage normalbeløbet plus 20 pct. også selv om det overstiger lønudgiften.

Satserne for lønrefusion 

Ordinær (maksimal) udbetaling
Kr. pr. skoleuge 2020
Ordinær udbetaling plus 20 pct. 
Kr. pr. skoleuge i 2020
1. års-elever 2.800 3.360
2. års-elever 3.090 3.708
3. års-elever 3.530 4.236
4. års-elever 4.110 4.932
Voksenelev 5.240 6.288
 

Hvad skal I som virksomhed gøre?

Det er Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), der skal administrere løntilskudsordningen. Som virksomhed kan/skal du altså ikke foretage dig noget, da tilskuddet udbetales automatisk.

Den forhøjede lønrefusion under skoleophold forventes at blive udbetalt på samme måde, som den almindelige lønrefusion bliver udbetalt fra AUB i dag.
Hvis I har spørgsmål til ordningen kan i kontakte Michael Lund på 20 27 20 61.

I kan læse mere om aftalen samt finde den fulde aftaletekst her