Motorsavscertifikat – Københavns Universitet

Skov- og naturtekniker > Motorsavscertifikat

Motorsavscertifikat

Alle elever på Skov- og naturteknikeruddannelsen bliver certificeret af ABA international, og de bliver registreret i en database i ABA (Awarding Body Association)

Et ABA-certifikat er et certifikat i arbejdssikkerhed, som udstedes på baggrund af en teoretisk og praktisk prøve inde for de enkelte arbejdsområder. Certifikatet udstedes p.t. inden for nedenstående områder:

  • Vedligeholdelse af motorsav
  • Skovning af mindre træer
  • Skovning af store træer
  • Oparbejdning af stormfald
  • Klatring og beskæring med håndsav
  • Brug af motorsav i højden
  • Egenkontrol af klatreudstyr.

I uddannelsen til Skov- og naturtekniker, er ABA-certificeringerne p.t. integreret i forbindelse med skovning af mindre og mellemstore træer (1. SKP), men vil løbende blive implementeret.