Undervisning og opbygning

Skov- og naturteknikeruddannelsen er en praktisk uddannelse i skov og miljø.
Du veksler mellem skole og praktik

Grundforløb 1

Kommer du direkte fra folkeskolen, starter du med Grundforløb 1 på 20 uger 

Læs mere om Grundforløb 1

Grundforløb 2

Alle andre starter på Grundforløb 2, og  der er flere veje ind:

1. Kom ind med praktikplads

2. Kom ind med kvoteplads

Inden du starter, vælger du, hvad du vil specialisere dig i som Skov- og naturtekniker 

Læs mere om Grundforløb 2

Praktikperiode

De fleste vælger at have en praktikperiode, inden de starter på første skoleperiode på hovedforløbet.

Læs mere om praktikperioden

Hovedforløb

På dit hovedforløb veksler du mellem skoleperioder og praktikperioder.

Læs mere om hovedforløbet

Første skoleperiode

15 uger

Praktik

Anden skoleperiode

15 uger

Praktik

Afsluttende skoleperiode

2 uger

Hvor foregår undervisningen?

Som elev på Skov- og naturtekniker-uddannelsen bliver du undervist både på Sjælland i Nødebo nord for Hillerød og i Jylland på Eldrupgård på Djursland. Begge steder danner skoven og naturen det helt rigtige grønne studiemiljø. Du har mulighed for at bo på skolehjem.
Læs mere om Skovskolens boliger og studiemiljø  

Billedet viser en gruppe af studerende på et af Skovskolens grønne fællesarealer.