Skolekalender – Københavns Universitet

Skov- og naturtekniker > Skolekalender

Skolekalender

Her kan du se hvornår skoleperioderne ligger på grundforløb 2 og på de enkelte specialer som Skov- og naturtekniker

Grundforløb 1

Har du brug for datoerne for dit Grundforløb 1, skal du kontakte den erhvervsskole, du tager dit Grundforløb 1 på:

Roskilde Tekniske Skole 46 30 04 00
Kold College Odense 63 13 20 43
Jordbrugets Uddannelsescenter Århus 87 47 57 70
UC Holstebro 99 12 26 36

Grundforløb 2

20 ugers standardforløb 
I perioden fra uge 3-24 eller 32-51.

10 ugers forløb for elever med studentereksamen
 
I perioden fra uge 15-24 eller uge 42-51.

Arborist (hovedforløb)

1. skoleperiode
I ugerne 2-17 i Auning eller i ugerne 33-47 i Nødebo.

2. skoleperiode
I ugerne 2-17 i Nødebo eller ugerne 33-45 i Auning.

Afsluttende skoleperiode
I Nødebo i ugerne 24-25 eller i ugerne 49-50.

Biotop- og vildtplejer (hovedforløb)

1. skoleperiode
I ugerne 2-17 i Auning eller i ugerne 33-47 i Nødebo.

2. skoleperiode 
I ugerne 2-17 i Nødebo eller ugerne 33-45 i Auning.

Afsluttende skoleperiode
I Nødebo i ugerne 24-25 eller i ugerne 49-50.

Skov- og naturplejer (hovedforløb)

1. skoleperiode
I ugerne 2-17 i Auning eller i ugerne 33-47 i Nødebo.

2. skoleperiode  
I ugerne 2-14 i Nødebo eller ugerne 33-45 i Auning.

Specialefaget vandløbspleje udbydes kun i ugerne 46-47 i Auning. Faget skal gennemføres efter eller i forbindelse med 2. skoleperiode.

Afsluttende skoleperiode
I Nødebo i ugerne 24-25 eller i ugerne 49-50.

Skovbrugsmaskinfører (hovedforløb)

Dele af undervisningen på specialet kan tages i Auning.
Specialefagene udbydes dog kun i Nødebo.

1. skoleperiode
I ugerne 2-17 i (uge 2-10 i Auning, 11-15 i Nødebo og 16-17 i Auning) eller i ugerne 33-47 i Nødebo.

2. skoleperiode
I ugerne 2-17 i Nødebo eller ugerne 33-47 (uge 33-39 i Auning og uge 40-47 i Nødebo). 

Afsluttende skoleperiode 
I Nødebo i ugerne 24-25 eller i ugerne 49-50.

Placering af skoleperioder

Det er hensigtsmæssigt at placere skoleperioderne på hovedforløbet, så første skoleperiode ligger i løbet af det første år, anden skoleperiode i elevens andet år og den afsluttende i elevens tredje år. Elevens afsluttende skoleophold skal ligge inden for de sidste 3 måneder af læretiden.

Ændringer i placeringen af skoleophold
Skoleperiodernes placering kan variere lidt fra år til år på grund af helligdage mv. Vi forbeholder os ret til at ændre på skoleperiodernes placering af hensyn til holdstørrelser eller anden nødvendig logistik.