Spørgsmål og svar – Københavns Universitet

Skov- og naturtekniker > Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

Her finder du spørgsmål og svar om Skov- og naturteknikeruddannelsen.
Du er også altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål

Hvad er det specielle ved uddannelsen?

Du skal have interesse for at arbejde med naturen i skoven og det åbne land og kunne lide at arbejde udendørs hele året. Du skal være praktisk anlagt, kunne arbejde selvstændigt og tage et ansvar. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have førerbevis til minimum traktor.

Du får SU på Grundforløb 1, hvis du er over 18 år, og løn under resten af uddannelsen, også når du er på skole. Du får skolepraktikydelse, hvis du i en periode er i skolepraktik. Når du er på skoleophold, får du dækket transportudgifter svarende til billigste offentlige transport til og fra Skovskolen.

Skal jeg være skovhugger?

Du bliver snarere skov- og naturarbejder. Uddannelsen er for dig, der vil bruge motorsav og fælde store træer og samtidig have en bred viden og praktisk kunnen om arbejdet i skoven og det åbne land, for eksempel:

  • Fra plantning af bevoksninger af små nye træer til opskæring af det skovede træ på savværket mange år senere.
  • Fra pleje af værdifulde naturområder som enge, overdrev, vandhuller, vandløb og skov til pleje af grønne områder i byernes grønne områder og parker.
  • Arbejde med vækst og pasning af juletræer og pyntegrønt.

Er der mest teori eller praksis?

Skov- og naturtekniker er en vekseluddannelse, hvor størstedelen af uddannelsen foregår i praktik hos en virksomhed.

På skoleopholdene gør vi meget ud af at gennemføre undervisningen praktisk med tilhørende teori og ikke omvendt.

Kan jeg få en praktikplads?

Det er nemmest at finde en praktikplads, hvis du er fleksibel og frisk på evt. at flytte hen til din praktikplads. Er du mobil inden for hele skov- og landskabsområdet i Danmark og det nære udland, fx Sydsverige, har du gode muligheder for at få en praktikplads.

Under praktikken kan du normalt klare dig uden egen bil, men på flere skovdistrikter er det en fordel med egen bil.
Læs mere om praktik på uddannelsen

Hvad med praktik i udlandet?

Ja. En del af vores elever har mindst ét praktikophold i udlandet, fortrinsvis i Sverige, Tyskland, Skotland, England og Irland, men også i Finland Norge og Island. Du kan først komme i praktik i udlandet efter du har bestået grundforløbet.
Læs mere om praktik på uddannelsen

Er det en uddannelse for piger?

Ja! Der er i øjeblikket ca. 10 % piger på uddannelsen.

Kræves der en god fysik?

Ja, det gør det, for der er fysisk arbejde. Tidligere var det fysisk hårdt at arbejde i skoven. I dag kræver det kun et almindeligt sundt helbred at arbejde som skov- og naturtekniker. Men du kan ikke have skader eller lidelser, der hindrer dig i fuld fysisk udfoldelse.

Hvad er jobchancerne?

Det faglige udvalg for uddannelsen vurderer, at der også fremtidigt vil være behov for faglært arbejdskraft. Udviklingen i virksomhedstyper og nyuddannedes beskæftigelse viser, at flere må starte op som selvstændige entreprenører.
Ca. 1/3 er inden for det skov, natur- og træpleje
Ca. 1/3 er inden for de tilstødende grønne områder
Ca. 1/3 laver alt muligt: Skovbørnehaver, undervisere, studerende 
Læs mere om jubmulighederne

Kan jeg bygge videre på min uddannelse?

Ja! Du kan som skov- og naturtekniker videreuddanne dig som skov- og landskabsingeniør (på Skovskolen i Nødebo) og videre til skovbrugskandidat (København).

Uddannelsen skov- og naturtekniker kvalificerer dig også til at blive optaget på jordbrugsteknologuddannelsen.