Skovbrugsmaskinfører – Københavns Universitet

Skovbrugsmaskinfører

Elever med speciale som Skovbrugsmaskinfører er særligt interesserede i skov og natur samt store maskiner og teknologi. De beskæftiger sig med det traditionelle skovbrug – fra skovbrugets store specialmaskiner.

Hvad lærer eleverne som Skovbrugsmaskinfører?

Eleverne lærer bl.a. at:

 • plante skov og anlægge bevoksninger
 • beskære og fælde store træer med skovmaskiner,
 • skære træet op og køre det væk uden at skade skoven
 • pleje og genoprette naturen ved brug af maskiner.

Eleverne har motorsavs-certifikat

Alle Skovskolens Skov- og naturtekniker-elever har motorsavscertifikat, og kan derfor bruge motorsav i de praktiske opgaver som skov- og naturplejer. Eleverne bliver certificeret af ABA international (Awarding Body Association)
Læs mere om ABA’s certificering

Hvad er praktikmålene for Skovbrugsmaskinfører-elever?

Der er en række mål for praktikken. Som praktikvært skal du især fokusere på de af målene, der er obligatoriske. De obligatoriske praktikmål for Skovbrugsmaskinfører-eleverne er, at eleven kan: 

 • planlægge og udføre udvisning og tynding i forskellige skovtyper
 • foretage vurdering af træers sundhedstilstand
 • udføre maskinelle arbejdsopgaver med etablering og drift af forskellige skovtyper
 • skove træ med skovmaskine og opskære effekter optimalt i forhold til økonomi, udnyttelse og udkørsel
 • betjene udkørselsmaskiner
 • foretage udkørsel af træ
 • læsse, aflæsse og aflægge træ for videre transport
 • udføre maskinelle arbejdsopgaver inden for naturgenopretning og natur- og biotoppleje
 • efterse og foretage almindeligt vedligehold af skovningsmaskiner, fældeudstyr, udkørselsmaskine og andre større maskiner, der anvendes ved skovbrug
 • anvende almindeligt håndværktøj og værkstedsudstyr til mindre reparations- og vedligeholdelsesopgaver
 • gå i dialog med publikum og andre interessenter omkring formål med eget arbejde/arbejdsområder ved skovbrug og maskinkørsel
 • indgå i forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer på arbejdspladsen
 • udvise fleksibilitet og ansvarlighed i forhold til eget praktisk arbejde
 • forstå arbejdsprocesser og forskellige synspunkter i relation til det praktiske arbejde
 • udføre alle praktiske arbejdsopgaver på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Efter hver skoleperiode skal du som praktikvært sammen med eleven udfylde en praktikerklæring om hvilke praktikmål, I har opfyldt. 
Find praktikerklæringen og guide til hvordan du gør her