EUV 1

Erhvervsuddannelse uden praktik for voksne over 25 år

Ufaglærte, voksne medarbejdere over 25 år kan tage en erhvervsuddannelse uden praktik. Ordningen kaldes EUV 1 (ErhvervsUddannelse for Voksne). Se regler og betingelser her: