Regler og rammer – Københavns Universitet

Skovskolepraktik EUD > Regler og rammer

Regler og rammer

Her finder I information, der helt lavpraktisk skal få praktikken til at køre. Hvordan er det fx med løn, skoleperioder og afsluttende opgave? Få alle svarene her.

Hvad forventer vi af dig som praktikvært?

Som praktikvært er du ansvarlig for, at eleven opnår de praktiske kompetencer i uddannelsen. De er udformet som praktikmål for hvert speciale:

Praktikerklæring efter hver praktikperiode

Praktikerklæringen er et opfølgningsværktøj på praktikmålene, som du og eleven skal udfylde og aflevere op imod hvert skoleophold. Her tager I sammen stilling til, hvor langt I er med oplæringen i de enkelte mål. Praktikerklæringen skal afleveres til Skovskolen (Michael Lund), når eleven møder på en skoleperiode.
Se og udfyld praktikerklæring

Efter det følger vi på Skovskolen op på, hvor langt I er med praktikmålene, og kontakter jer, hvis vi kan se, at praktikmålene ikke opfyldes i tilstrækkelig grad. Hvis I har brug for yderligere vejledning i praktikmål og eller udfyldelse af praktikerklæringen, er i velkomne til at kontakte Michael Lund på milu@ign.ku.dk

Afsluttende opgave og praktikerklæring

Som afslutning på uddannelsen skal eleven udføre et praktisk projekt hos jer i virksomheden og aflevere en skriftlig eksamensopgave, som Skovskolen stiller. Som praktikvært skal du udfylde en afsluttende praktikerklæring. Se mere nederst på siden.

Hvad kan du forvente af eleven?

At være elev er et arbejde. Det betyder, at du som praktikvært kan forvente, at eleven bidrager i det daglige arbejde og tager medansvar for at få det bedste ud af at være elev hos jer. 

Du kan forvente, at eleven:

  • Møder til tiden og overholder sine aftaler med jer
  • Er engageret i arbejdspladsen og opgaverne. 

Hvad koster det at have en elev?

At have en elev koster løn i perioden eleven er ansat. Hvis du har en ordinær aftale, svarer det til cirka 3 år og 8 måneder inklusiv grundforløb 2. Når eleven er på skole, får du refusion til løn og transportgodtgørelse. Lønnen er bestemt i Skovbrugsoverenskomsten. Her finder du også information om refusion, feriepenge, forsikring, kost og logi mv.
Se Skovbrugsoverenskomsten

Transportgodtgørelse
Under skoleophold skal din elev have transportgodtgørelse, svarende til billigste offentlige transport, hvis rejsen mellem elevens hjem og skolen/skolehjemmet, er på mere end 20 km pr. rejsedag. Denne godtgørelse skal du som praktikvært udbetale til eleven. Når skoleopholdet er afsluttet, får du delvist refunderet transportudgiften fra AUB, svarende til 80 % af den billigste offentlige transport.

Kost og logi
Hvis din elev bor mere end fem kvarters rejse fra Skovskolen med offentlig transport, er eleven berettiget til skolehjem under skoleophold. Det koster 523 kr. pr uge i 2019 og reguleres årligt. Udgiften hertil betales af dig som praktikvært, men refunderes derefter 100% fra AUB.

Udstyr til elevens arbejde
Som praktikvært skal du betale det udstyr og sikkerhedsudstyr, eleven skal arbejde med.

Hvornår skal eleven på skole?

Eleverne skal på tre skoleperioder i løbet af uddannelsen til Skov- og naturtekniker. Tidspunkterne afhænger af den enkelte elevs starttidspunkt. 
Se nærmere i skolekalenderen

Som praktikvært har du indflydelse på din elevs skoleperioder, hvis der er særlige forhold som fx sæsonen, der spiller ind. Hvornår skoleopholdene ligger afhænger også af: 

  • Hvornår eleven er startet på hovedforløbet
  • Hvor langt et uddannelsesforløb det er
  • Hvilket speciale eleven vælger.

Hvor bor eleven i skoleperioderne?
Eleven har mulighed for at bo på skolehjem under skoleophold. 

Hør mere om skoleperioderne
Har du spørgsmål om skoleperioderne for din elev? Så kontakt Skovskolens virksomhedskonsulenter

Hvad får du fra os på Skovskolen?

Der er hjælp at hente med papirarbejdet, når I gerne vil have en elev. Skovskolen tilbyder for eksempel at udarbejde en uddannelsesaftale for eleven, som du som praktikvært blot skal underskrive og sende retur.

Spørg Skovskolens virksomhedskonsulenter
Skovskolen har to virksomhedskonsulenter, der er klar til at hjælpe dig godt på vej med at få en elev:

Michael Lund
Mail: milu@ign.ku.dk
Mobil: 20 27 20 61

Niels Frost
Mail: nfr@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 35 46

Følg med på Elevplan
Som praktikvært kan du få adgang til Elevplan. Her kan du kommunikere med skolens vejledere og undervisere, og du kan se skema, fravær og karakterer for din elev:
Se vejledning til Elevplan

Bliv oprettet til Elevplan
Hvis din virksomhed allerede har login til elevplan, skal du spørge din lokale administrator om login. Hvis din virksomhed er ny bruger af Elevplan, så kontakt:

Dorthe Jeppesen
Mail: dj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 01
   

Afsluttende prøve

Som afslutning på uddannelsen skal eleven udføre et praktisk projekt hos jer i virksomheden og aflevere en skriftlig eksamensopgave, som Skovskolen stiller.

Eksamensopgaven kan tage udgangspunkt i det praktiske projekt i praktikken. Som praktikvært vælger du selv det praktiske projekt i samarbejde med eleven. Projektet skal godkendes af en vejleder på Skovskolen, og eleven får vejledning løbende undervejs. Til slut går eleven til mundtlig eksamen, og bliver bedømt på sin fremlæggelse og den skriftlige eksamensopgave. 
Se mere om den afsluttende opgave

Husk den endelige praktikerklæring

Når eleven har afsluttet hele sin elevtid, skal du som praktikvært udstede den endelige praktikerklæring:
Udfyld den endelige praktikerklæring her