Regler og rammer – Københavns Universitet

Skovskolepraktik EUD > Regler og rammer

Regler og rammer

Her finder I information, der helt lavpraktisk skal få praktikken til at køre. Hvordan er det fx med løn, skoleperioder og afsluttende opgave? Få alle svarene her.

Hvad forventer vi af dig som praktikvært?

Som praktikvært forventer vi, at du oplærer eleven i praktikmålene. De nye praktikmål og praktikerklæringer er under udarbejdelse og kommer her, så snart de er klar:

  • Maskinfører
  • Skov- og naturplejer
  • Biotop- og vildtplejer
  • Arborist

Praktikerklæring efter hver praktikperiode

Efter hver praktikperiode skal du gøre op, hvad eleven har lært, i en praktikerklæring
Se og udfyld praktikerklæring

Afsluttende opgave og praktikerklæring

Som afslutning på uddannelsen skal eleven udføre et praktisk projekt hos jer i virksomheden og aflevere en skriftlig eksamensopgave, som Skovskolen stiller. Som praktikvært skal du udfylde en afluttende praktikerklæring. Se mere nederst på siden.

Hvad kan du forvente af eleven?

At være elev er et arbejde. Det betyder, at du som praktikvært kan forvente, at eleven bidrager i det daglige arbejde og tager medansvar for at få det bedste ud af at være elev hos jer. 

Du kan forvente, at eleven:

  • Møder til tiden og overholder sine aftaler med jer
  • Er engageret i arbejdspladsen og opgaverne. 

Hvad koster det at have en elev?

At have en elev koster løn i perioden eleven er ansat. Hvis du har en ordinær aftale, svarer det til cirka 3 år og 8 måneder. 

Lønnen er bestemt i Skovbrugsoverenskomsten. Her finder du også information om refusion, transportgodtgørelse, feriepenge, forsikring, kost og logi: 
Se Skovbrugoverenskomsten mellem 3F og GLS‐A

Udstyr til elevens arbejde
Som praktikvært skal du betale det udstyr og sikkerhedsudstyr, eleven skal arbejde med. 

Hvornår skal eleven på skole?

Eleverne skal på tre skoleperioder i løbet af uddannelsen til Skov- og naturtekniker. Tidspunkterne afhænger af den enkelte elevs starttidspunkt. 
Se nærmere i skolekalenderen

Som praktikvært har du indflydelse på din elevs skoleperioder, hvis der er særlige forhold som fx sæsonen, der spiller ind. Hvornår skoleopholdene ligger afhænger også af: 

  • Hvornår eleven er startet på hovedforløbet
  • Hvor langt et uddanelsesforløb det er
  • Hvilket speciale eleven vælger.

Hvor bor eleven i skoleperioderne?
Eleven har mulighed for at bo på skolehjem under skoleophold. 

Hør mere om skoleperioderne
Har du spørgsmål om skoleperioderne for din elev? Så kontakt Skovskolens virksomhedskonsulenter

Hvad får du fra os på Skovskolen?

Der er hjælp at hente med papirarbejdet, når I gerne vil have en elev. Skovskolen tilbyder for eksempel at udarbejde en uddannelsesaftale for eleven, som du som praktikvært blot skal underskrive og sende retur.

Spørg Skovskolens virksomhedskonsulenter
Skovskolen har to virksomhedskonsulenter, der er klar til at hjælpe dig godt på vej med at få en elev:

Michael Lund
Mail: milu@ign.ku.dk
Mobil: 20 27 20 61

Niels Frost
Mail: nfr@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 35 46

Følg med på Elevplan
Som praktikvært kan du få adgang til Elevplan. Her kan du kommunikere med skolens vejledere og undervisere, og du kan se skema, fravær og karakterer for din elev:
Se vejledning til Elevplan

Bliv oprettet til Elevplan
Hvis din virksomhed allerede har login til elevplan, skal du spørge din lokale administrator om login. Hvis din virksomhed er ny bruger af Elevplan, så kontakt:

Dorthe Jeppesen
Mail: dj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 01
   

Afsluttende prøve

Som afslutning på uddannelsen skal eleven udføre et praktisk projekt hos jer i virksomheden og aflevere en skriftlig eksamensopgave, som Skovskolen stiller.

Eksamensopgaven kan tage udgangspunkt i det praktiske projekt i praktikken. Som praktikvært vælger du selv det praktiske projekt i samarbejde med eleven. Projektet skal godkendes af en vejleder på Skovskolen, og eleven får vejledning løbende undervejs. Til slut går eleven til mundtlig eksamen, og bliver bedømt på sin fremlæggelse og den skriftlige eksamensopgave. 
Se mere om den afsluttende opgave

Husk den endelige praktikerklæring

Når eleven har afsluttet hele sin elevtid, skal du som praktikvært udstede den endelige praktikerklæring:
Udfyld den endelige praktikerklæring her