Sådan laver I en uddannelsesaftale – Københavns Universitet

Skovskolepraktik EUD > Uddannelsesaftalen

Sådan laver I en uddannelsesaftale

Alle elever skal have praktik på Skov- og naturteknikeruddannelsen. Skovskolen hjælper gerne med at få en uddannelsesaftale på plads mellem dig og eleven.

Kontakt Skovskolen og få uddannelsesaftalen nemt i hus

Michael Lund
Mail: milu@ign.ku.dk
Mobil: 20 27 20 61

Niels Frost
Mail: nfr@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 35 46 

Læs mere om de to forskellige uddannelsesaftaler, I kan lave: 

Ny mesterlære 

Når du som praktikvært indgår en Ny mesterlære-aftale med en elev, får du ansvaret for at oplære eleven i en del af de mål, eleven skal nå på grundforløbet. Hvad eleven præcis skal oplæres i aftaler du med den skole, hvor eleven tager sit grundforløb.

Hvor lang tid varer en Ny mesterlære-aftale?
En Ny mesterlære-aftale kan vare op til 1 år. Efter det skal eleven til en prøve, der svarer til en grundforløbsprøve. Efter det strækker aftalen sig ind i hovedforløbet, eller gælder for hele hovedforløbet. På hovedforløbet skal aftalen indeholde mindst en praktikperiode og et skoleophold.

Længden af en Ny mesterlære-aftale varierer alt efter:

  • Hvor lang tid eleven skal bruge på at opfylde målene for grundforløbet
  • Hvordan aftalen passer tidsmæssigt med den skolekalender der er på hovedforløbet.

Uddannelsesaftalen gælder som en ansættelseskontrakt, og de første 3 måneder af praktikperioden er prøvetid.

Ny mesterlæreaftale
Skovskolen har lavet en model for et Ny mesterlære-forløb inklusiv overgangen til hovedforløbet.
Se Skovskolens model for en Ny mesterlære-forløb

Hvis du har spørgsmål til indholdet i Skovskolens Ny mesterlære-pakke på grundforløb 2, kan du kontakte koordinator Brian Dalskov på bk@ign.ku.dk eller telefon 35 32 15 32.

Ordinær aftale med grundforløb og hovedforløb

Her får du en fuld aftale eller en kort aftale med eleven, der starter med at eleven gennemfører et 20 ugers grundforløb 2. Elever med studentereksamen får merit for skoleuger på Skov- og naturteknikeruddannelsen. De skal derfor kun have 10 ugers undervisning på grundforløb 2 og 28 uger på hovedforløbet.

Hvor lang tid varer aftalen?

  • Vælger I en fuld aftale, varer den hovedforløbets varighed + grundforløb 2 på 20 uger.
  • Vælger I en kort aftale, varierer varigheden. Minimumsperioden vil være på ca. 10 måneder. I det indgår 20 ugers grundforløb og første skoleophold på hovedforløbet.

Uddannelsesaftalen gælder som en ansættelseskontrakt, og de første 3 måneder af praktikperioden er prøvetid.

Find blanketten til uddannelsesaftalen

Når du ved hvilken slags aftale, du vil have med eleven, skal I udfylde en uddannelsesaftale.
Find og udfyld blanket til uddannelsesaftalen

Har I uddannelsesaftalen på plads?

Så snart I har en uddannelsesaftale klar, registrerer vi den på Skovskolen, og eleven kan komme i gang med sin uddannelse. Send originalen af uddannelsesaftalen til:

Skovskolen
Att: Dorthe Jeppesen
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg