Historien om Slotsgrus® – Københavns Universitet

Slotsgrus > Historien

Historien om Slotsgrus®

Historien om Slotsgrus®

Historie

Slotsgrus® er udviklet i 2002 i forbindelse med Slots- og Ejendomsstyrelsens projekt med renovering af stinettet i Frederiksberg Have, hvor Skov & Landskab deltog som konsulent. Der blev i den forbindelse stillet høje krav til grusbelægningernes kvalitet og deres funktion på alle årstider og under alle vejrforhold. I alt 15 forskellige grusprodukter blev afprøvet gennem en to års periode og løbende kontrolleret og evalueret. Ud af de 15 produkter blev der udvalgt ét som opfyldte alle funktionskrav.
Projektet er afrapporteret i rapporten: Opbygning af befæstelser er udgivet af Slots- og Ejendomstyrelsen.

Beskyttelse

Som en direkte forlængelse af projektet var der en interesse i at sikre andre muligheden for at anvende det udvalgte produkt. Produktet blev derfor navngivet Slotsgrus®, der er beskyttet af en varemærkeregistrering, som indehaves af Københavns Universitet.

Leveringssikkerhed

Københavns Universitet har rettighederne til varemærket Slotsgrus®, men har overdraget rettigheden til at producere og sælge et produkt under dette varemærke til Stenrand Grusgrav. Da dette er det eneste sted der produceres og leveres Slotsgrus® fra, sikres kunderne et ensartet produkt.