Arbejdet med planen

Sejs-Svejbæk Kirkegård. Foto: Christian P. Kjøller

Næste skridt er at udarbejde en grundig status for kirke­går­dens tilstand og formulere en målsætning for udviklingen. Status for kirkegården bør bl.a. indeholde:

  • En historisk redegørelse, herunder om der er bevaringsværdige historiske eller kulturhistoriske spor
  • En landskabsarkitektonisk vurdering
  • En redegørelse for de praktiske, æstetiske og funktionelle problemstillinger, der skal indgå i løsningen
  • En beregning eller vurdering af det fremtidige behov for gravpladser

På baggrund af målsætningen udarbejdes en plan for udviklingen af helheden og de enkelte elementer på kirkegården. Det kan f.eks. handle om at plante nye træer, der med tiden kan afløse de gamle, eller at skabe rum for udviklingen længere ude i fremtiden.

Det er en god idé at lade en rådgiver, f.eks. en kirkegårds­kyndig landskabsarkitekt, stå for at udarbejde planen og styre processen i tæt samarbejde med menighedsråd og medarbejdere. 

Eksempel: Gundslev Kirkegård - inddragelse af brugere og borgere

På Gundslev Kirkegård er der rigeligt med ledig plads til at begrave alle i sognet – endda to gange, hvis det skulle være. Med blot 2-4 begravelser/urnenedsættelser årligt og et større antal gravsteder, der udløber, var det nødvendigt at lægge en langsigtet plan for kirkegårdens udvikling. Formanden for menighedsrådet peger på inddragelse af hele menighedsrådet, præst, graver og lokalbefolkningen som en afgørende del af processen.

Se eksempel fra Gundslev Kirkegård