Indholdet 

Egekirkegården Holstebro. Foto: Tilde Tvedt

Udviklingsplanen dokumenterer de overvejelser og beslutninger, der er taget undervejs i processen. Planen skal være præcis og konkret, så den er let at sætte sig ind i – både for nuværende og kommende menighedsråd og medarbejdere.

Udviklingsplanen beskriver med tekst, kort og billeder, hvordan kirkegården skal udvikle sig. Den er overordnet og danner baggrund for senere detailplanlægning.

Udviklingsplanen bør suppleres med en handlingsplan, der beskriver, hvordan og i hvilket tempo udviklingsplanen skal føres ud i livet.

Hovedafsnit i udviklingsplanen

Baggrund og formål
Beskrivelse af de væsentlige udfordringer på kirkegården og formålet med udviklingsplanen

Status for anlægget og dets funktion
Gennemgang af kirkegårdens aktuelle brug og tilstand

Plan for udviklingen
Målsætning for kirkegården
Strategi for udviklingen
Handlingsplan

Rammer for gennemførelsen
Vigtige forhold for planens gennemførelse, f.eks. ansvar, opfølgning og økonomi

Eksempel: Aalborg Kirkegårde – mange aspekter med i indholdet

I december 2011 godkendte Teknik- og Miljøudvalget i Aalborg Kommune en udviklingsplan for de tre kommunale kirkegårde. Hensigten er at skabe langsigtede, fleksible og rummelige rammer for kirkegårdene, der bl.a. tager hensyn til de kulturhistoriske værdier og den enkelte kirkegårds særlige karakteristika.

Udviklingsplanen viser, hvordan prognoser for begravelser sammen med udviklingsmål og indlevelse i de oprindelige planer kan bringes i spil og skabe en alsidig udviklingsplan.

Se eksempel fra Aalborg Kirkegårde