Eksempel: Udviklingsplaner for kirkegårde • www.kirkegaardsudvikling.dk • Januar 2016

Aalborg: Den fleksible udviklingsplan

 • Udviklingsplan for har tre store kommunale kirkegårde
 • Almen Kirkegård (12,5 ha), Søndre Kirkegård (12,9 ha), Østre Kirkegård (10,4 ha)
 • Kommunen har selv udarbejdet planen, der gælder for perioden 2011-2040

I december 2011 godkendte Teknik- og Miljøudvalget i Aalborg Kommune en udviklingsplan for de tre kommunale kirkegårde. Hensigten er at skabe langsigtede, fleksible og rummelige rammer for kirkegårdene, der bl.a. tager hensyn til de kulturhistoriske værdier og den enkelte kirkegårds særlige karakteristika.

Udviklingsplanen viser, hvordan prognoser for begravelser sammen med udviklingsmål og indlevelse i den oprindelige plan kan bringes i spil og skabe en alsidig udviklingsplan.

Udviklingsplanen lægger op til, at de tre kirkegårde på sigt får hver deres karakter. Almen Kirkegård bliver bykirkegården med alléer og lige akser. Søndre Kirkegård (billedet) bliver skovkirkegård med forskellige skovbeplantninger. Østre Kirkegård bliver havekirkegården med mindre træer og blomstrende planter. Foto: Aalborg Kommune

Den fleksible plan

Udgangspunktet for udviklingsplanen er skiftet fra kistebegravelser til de urnebegravelser, der dominerer i dag. Det betyder, at kirkegårdene selv i en fjern fremtid vil rumme mere plads, end der er behov for ud fra et kvalificeret skøn. Formålet med planen beskrives i indledningen som ”… en udviklingsplan (skal) sikre fleksibilitet således, at kirkegården løbende kan tilpasses ønsker og behov til en fremtidig kirkegård” (side 3 i udviklingsplanen).

Analyse – mål – fremtid

Udviklingsplanen beskriver på 57 sider først de generelle overvejelser og behandler siden de tre kirkegårde enkeltvis. Planen indeholder en grundig analyse af den nuværende situation og forslag til hovedstruktur (den fleksible ramme) for hver kirkegård. Planen indeholder ikke en egentlig handlingsplan, men har til sidst en liste med opfølgningspunkter, der bl.a. omfatter udarbejdelse af en etapeplan og detailprojektering. 

Udviklingsplanens struktur

1. Indledning

2. De kommunale kirkegårde i dag

 • Almen Kirkegård
 • Søndre Kirkegård
 • Østre Kirkegård

3. Tendenser og mål for de kommunale kirkegårde

 • Begravelsespladsen; om tendenser inden for gravstedstyper > opstilling af mål
 • Kulturhistoriske værdier; om bevaringsværdige elementer: kirkegårdens indretning + det enkelte gravsted > opstilling af mål
 • Sorg- og mindested > opstilling af mål
 • Landskabsarkitektoniske værdier > opstilling af mål
 • Rekreativt område > opstilling af mål
 • Kapellet > opstilling af mål
 • Sammenfatning af mål for de tre kirkegårde

4. Fremtiden – den enkelte kirkegård (hver af de tre kirkegårde gennemgås efter samme system) 

 • Eksisterende forhold
 • Kulturhistoriske værdier
 • Den overordnede struktur
 • Beplantning
 • Veje og stier
 • Bygninger
 • Princip for fremtidig indretning af begravelsespladser

5.     Litteraturliste

Få mere at vide

Udviklingsplan for de 3 kommunale kirkegårde i Aalborg Kommune 
Hjemmeside for Aalborgs kommunale kirkegårde  
Park & Natur, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, tlf. 9931 2000