Kirkegården skal fremtidssikres

Knebel Kirkegård. Foto: Mette Fauerskov

Kirkegården skal også i fremtiden være en attraktiv begravelsesplads for alle. Det er menighedsrådets ansvar, at kirkegården har tilstrækkeligt med gravsteder, danner ramme om sorgarbejdet, værner om kulturhistorien og fungerer som en god arbejdsplads.

Det er derfor vigtigt at overveje, hvordan kirkegården skal udvikle sig på kort og langt sigt. En udviklingsplan er et godt redskab til at håndtere udfordringer og sikre helhed. Planen kan bl.a. være med til at:

  • Sætte fokus på kirkegårdens værdier og muligheder
  • Skabe forståelse for udfordringerne
  • Styrke kirkegårdens identitet
  • Sikre at kulturhistoriske og landskabelige værdier bevares
  • Tage højde for ændrede begravelsesmønstre
  • Øge naturindholdet
  • Give en bedre udnyttelse af ressourcerne

Eksempel: Varde Provsti – et tilbud til alle sogne

Varde provstiudvalg og menighedsrådene i provstiet har i samarbejde afsat midler til, at de enkelte kirkegårde kan få udarbejdet udviklingsplaner. Siden begyndelsen af 2012 har puljen ydet fuld dækning af udgifterne, og stort set alle de 23 sogne har ønsket en udviklingsplan. De udarbejdes i prioriteret rækkefølge.

Se eksempel fra Varde Provsti