Kom godt i gang

Vejle Nordre Kirkegård. Foto: Tilde Tvedt

Første skridt er at indkredse formålet med udviklingsplanen, hente inspiration og tilrettelægge processen. De vigtigste problemer skal klarlægges, men det er også vigtigt at se på kirkegårdens værdier og muligheder. Undgå lette løsninger, da ændringer og tiltag måske skal holde 50-100 år ud i fremtiden.

Rådgivere og kirkegårdskonsulenter kan bidrage med viden, se på kirkegården med nye øjne og rådgive om de beslutninger, der skal træffes for at sætte udviklingsprocessen i gang. Vær opmærksom på, om der af hensyn til lovgivningen skal indhentes flere tilbud på rådgiveraftaler.

Desuden er det vigtigt at afklare, hvor mange ressourcer der er nødvendige til arbejdet med udviklingsplanen, og hvem der skal involveres i arbejdet.

Menighedsrådet har ansvaret for arbejdet og træffer de endelige beslutninger. Medarbejderne bidrager med deres faglige indsigt og kendskab til kirkegården. Kirkegården er for alle, så inddragelse af borgerne er en naturlig del af processen.

Provst og provstiudvalg kan inddrages på et tidligt tids­punkt bl.a. for at fremme dialogen om godkendelser og bevillin­ger. Det vil være en god idé at gå med i eventuelle fælles initiativer om udviklingsplaner i provstiet.

Eksempel: Hedensted Provsti – fælles projekt med lokalt råderum

I 2014 tog provstiudvalget i Hedensted Provsti initiativ til et fælles projekt for udviklingsplaner for alle sine 33 sogne. Udvalget ønskede at fastholde de enkelte menighedsråds engagement og ansvar for sognets kirkegård.

Alle fik tilbud om en gratis analyse og forslag til omlægninger fra kirkegårdskonsulenten og mulighed for økonomisk støtte til gennemførelsen. Det var et frivilligt tilbud, men alle sogne tog imod det. Efterfølgende har projektet resulteret i konkrete initiativer på de fleste kirkegårde, der på sigt vedrører 40-80 pct. af kirkegårdenes areal. 

Erfaringen er, at kombinationen af fælles tilbud om støtte og muligheden for selv at vælge har været afgørende for den store tilslutning til projektet.

Se eksempel fra Hedensted Provsti