Få overblik

Brønderslev Kirkegård. Foto: John Hinze

Udviklingsplanen giver et overblik, som gør det muligt at løse problemer i god tid og bevæge kirkegården i en bestemt retning. Tiltagene tænkes sammen, og i planen tages hensyn til både brugsværdi og økonomi. 

Planen er dynamisk og kan justeres, hvis forudsætningerne ændrer sig. Udviklingsplanen giver grundlæggende et over-blik over:

  • Det overordnede mål for kirkegården
  • Aktuelle værdier og problemer
  • Kirkegårdens udseende og funktion lige nu
  • Hvordan kirkegårdens udseende og funktion skal være om f.eks. 5, 10 og 30 år
  • Hvordan der skabes rum for fremtidens udvikling
  • Hvordan planen skal gennemføres
  • Det fysiske arbejdsmiljø og ressourceforbrug

Udviklingsplanen kan f.eks. klarlægge behovet for nye gravstedsformer og vise, hvordan de indpasses harmonisk på kirkegården. Planen kan også se på, om smalle gange kan gøres bredere, så det bliver nemmere at komme til med maskiner, der kan tage det tunge arbejde.

Desuden sikrer udviklingsplanen, at der er kontinuitet i kirkegårdens udvikling under skiftende menighedsråd og medarbejdere.

Eksempel: Tønder Kirkegård - noget måtte gøres

Udviklingsplanen for Tønder Kirkegård i Sønderjylland giver et overblik over udfordringer og løsningsstrategier for en mindre bykirkegård. Kirkegården er under omdannelse fra en situation med et overskud af kistegravsteder, forvokset beplantning og behov for nye gravstedformer. 

Erfaringen fra Tønder er, at udviklingsplanen giver det nødvendige overblik for at kunne prioritere og planlægge de konkrete tiltag på kirkegården. Sammen med handlingsplanen og plejeplanen giver udviklingsplanen menighedsråd og kirkegårdsleder de nødvendige muligheder for at træffe gode beslutninger.

Se eksempel fra Tønder Kirkegård