Christina Lempi Marcussen – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Christina Lempi Marcussen

Christina Lempi Marcussen

Skov- og naturtekn.elev

Skovskolen
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg