Ansatte på Skovskolen – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Skovskolen

Ansatte på Skovskolen

>> Ledelsesteamet
>> Kommunikation
>> Kursus- og Uddannelsessekretariatet
>> Service og drift
>> Skovskolens Spisehus
>> Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling
>> Videncenter for Park og Landskab
>> Videncenter for Skov og Natur

 


LEDELSESTEAMETTil top

Thomas Færgeman
Mail: thf@ign.ku.dk
Mobil: +45 31 65 31 00


Forstander

Mette Aaskov Knudsen
Mail: mek@ign.ku.dk
Mobil: +45 23 31 21 93


Leder af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling

Rasmus Brodersen
Mail: rasb@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 617
Mobil: +45 21 22 89 34


Leder af Videncenter for Skov og Natur

Susanne Ogstrup
Mail: sog@ign.ku.dk
Mobil: +45 30 50 51 83


Leder af Videncenter for Park og Landskab

Merete Tønder
Mail: mtoe@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 596


Servicecenterchef

Henrik Sidenius Paaby
Mail: hpa@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 23 209


Chefkonsulent


KOMMUNIKATIONTil top

Anette Ketler

Mail: ketler@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 21 538
Mobil: +45 60 81 64 92 

Ansvarlig for PR og ekstern kommunikation på Skovskolen 
Underviser på Natur- og kulturformidler-uddannelsen

Anne Nysted

Mail: anyc@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 623

Marketing- og efteruddannelses-koordinator
Konferenceservice 

Marie Lau Florin

Mail: mla@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 55 50

Hjemmesideredaktør
Projektmedarbejder på Viden om friluftsliv
Praktikkoordinator og underviser på Natur- og Kulturformidler-uddannelsen

Thomas Johansen

Mail: thjo@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 50 94 82


Kommunikations-medarbejder i Center for Børn og Natur


KURSUS- OG UDDANNELSESSEKRETARIATETTil top

Anne Marie Faldt

Mail: anmf@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 854 

Uddannelsesskretær for EUD-skolepraktik
Sekretær på Natur- og kulturformidler-uddannelsen
HK-tillidsrepræsentant

 

Britt Granvig Majgaard

Mail: brma@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 769

Studievejleder og studieadministration for Have- og parkingeniør-uddannelsen
Web og konferenceservice

Dorthe Jeppesen
Uddannelsessekretær

Mail: dj@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 34 501

Uddannelsessekretær for Skov- og naturtekniker-uddannelsen

Jeanne Bysted

Mail: jby@ign.ku.dk
Telefon +45 353 37 323


Uddannelseskonsulent og teamkoordinator for EUD og AMU

Lone Schmidt Vemming

Mail: lsv@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 615

Uddannelsessekretær for Skovskolens AMU-kurser

Merete Tønder
Mail: mtoe@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 596


Servicecenterchef

Per Claudi Jensen
Mail: pcj@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 607


Studieadministration, vejledning og praktikkoordination for Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

Tina Machholm
Mail: tmac@ign.ku.dk
+45 353 - 31 879


Uddannelsessekretær for EUD-uddannelsesaftaler


SERVICE OG DRIFTTil top

Anne-Marie Pedersen
Mail: amp@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 34 672


Rengøringsassistent

Bjarne Hindborg

Mail: bhi@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 584


Driftsmedarbejder

Henning Winther Jørgensen

Mail: hwj@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 880

Driftsmedarbejder

Irene Nielsen

Mail: irn@ign.ku.dk
Mobil: +45 30 66 35 60

Indkvartering - EUD/AMU
Daglig ansvarlig for rengøring

Kjeld Due

Mail: kdue@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 649


Driftsmedarbejder

Michael Stig Hansen

Mail: msh@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 28 084

Driftsmedarbejder

Ole Quist Jensen

Mail: oqj@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 910


Bygningskonsulent

Ole Sejer Kofoed

Mail: os@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 34 598


Mekaniker

Tina Stougaard

Mail: tist@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 33 110


Rengøringsassistent


SKOVSKOLENS SPISEHUSTil top

Heidi Rübech Pedersen

Mail: hrp@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 878


Køkkenchef

Brian Maclennan

Mail: brima@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 878


Kok

Michael Werner Heinz Bernard

Mail: mibe@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 878


Kok

Nicholas Alfieri

Mail: nial@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 878
 

Kok og souschef 

Vivian Benthe Thordarson-Deleuran

Mail: vtd@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 878


Kok


VIDENCENTER FOR FRILUFTSLIV OG NATURFORMIDLINGTil top

Erik Mygind

Mail: emygind@ign.ku.dk
Telefon +45 353 20 894


Studieleder, Masterkurser i Friluftsliv

Leder af TEACHOUT, Trygfondens forskningsprojekt om udeskole

Johanne Lybecker Christiani

Mail: jlc@ign.ku.dk
Mobil: 24 81 80 48

Underviser i friluftsliv 

Underviser daginstitutioner i certificering i friluftsliv

Mathilde Vædele Haugaard Jensen

Mail: mvjj@ign.ku.dk
Mobil: 24 94 25 58


Studieleder på Friluftsvejleder-uddannelsen og PD-modul i Friluftsliv og Udemotion

Arbejder med friluftscertificering og Nordsjællands Klatrecenter

Matthew Peter Stevenson

Mail: mps@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 34 561

Ph.d.-studerende
Forskningsområde: Hvordan naturen påvirker børns hjerner

Mette Aaskov Knudsen
Mail: mek@ign.ku.dk
Mobil: +45 23 31 21 93


Leder af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling

Niels Blok

Mail: nbl@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 34 836

Mobil: Mobil: 20 84 12 12

Arbejder med udeskole og udviklingsprojekter for krigsveteraner

Niels Ejbye-Ernst

Mail: nee@ign.ku.dk
Mobil: 21 20 32 36

Arbejder med udeskole, naturbørnehaver og udsattes brug af naturen
Forsker inden for områderne børn og unge, pædagogik og didaktik

Pernille Ohrt van Eeckhout

Mail: pve@ign.ku.dk
Mobil: 93 56 55 37


Studieleder for Natur- og kulturformidler-uddannelsen

Poul Hjulmann Seidler

Mail: phs@ign.ku.dk
Telefon +45 353 31 611


Kursusleder, Naturvejlederuddannelsen

Udviklingsarbejde med trivsel, læring og pædagogik

Sandra Gentin

Mail: sgentin@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 31 662

Ekspert i specialgruppers brug af naturen
Underviser i natursyn

Søren Præstholm

Mail: spr@ign.ku.dk
Mobil: 23 80 78 04

Leder af Center for Børn og Natur
Forskningsprojekter inden for landskab og friluftsliv

Tanya Uhnger Wünsche

Mail: tuw@ign.ku.dk
Mobil: 30 44 99 26

Konsulent, kursusleder og underviser
Studieleder, Pædagogisk Diplommodul i Udeskoledidaktik
Tovholder for projekt Udvikling i Udeskole (MiM og UVM)


VIDENCENTER FOR PARK OG LANDSKABTil top

Anders Dam

Mail: andam@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 551


Underviser på Have- og parkingeniør-uddannelsen

Bent Sten Jensen

Mail: benj@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 569
Mobil: +45 40 11 10 62


Konsulent i ledelses- og organisations-udvikling for private og offentlige organisationer

Underviser på Have- og parkingeniør, Skov- og landskabsingeniør og Parkdiplom

Carsten Luxhøj-Petersen

Mail: clux@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 551

Studiekoordinator for Videncenter for Park og Landskab

Hans Plovstrup

Mail: hapl@ign.ku.dk
Telefon +45 353 - 31 560

Underviser på Have- og parkingeniør-uddannelsen

Henriette Bonde

Mail: hbonde@ign.ku.dk
Mobil: +45 21 84 96 90

Underviser på Have- og parkingeniøruddannelsen
ORLOV

Kamilla Aggerlund
Mail: mille@ign.ku.dk
Mobil: +45 51 70 00 42

Underviser på Have- og parkingeniør og Regnvands-konsulent-uddannelsen
Sekretær for Have- og parkingeniørudvalget
Ansvarlig for LinkedIn-siden 'Grøn klimatilpasning'

 

Klaus Agerskov

Mail: klag@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 743

Underviser på Have- og parkingeniør, Skov- og landskabs-ingeniør og Skov- og naturtekniker-uddannelserne. Praktikkoordinator for Have- og parkingeniør-uddannelsen. Arbejder med dataindsamling med droner

Lene Fischer

Mail: lfi@ign.ku.dk
Mobil +45 40 11 50 84

Underviser i GIS Have- og parkingeniøruddannelsen og Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen.
Kompetenceområder: OpenSource GIS og droner

Louise Roum

Mail: loro@ign.ku.dk
Telefon +45 353 - 34 650

Projektleder på viden- og undervisnings-portalen Naturpleje i praksis og på produktion af undervisningsfilm
Underviser på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Michael Hasse Schacht

Mail: mhsc@ign.ku.dk
Telefon +45 353 31 662

Underviser i ledelse, kommunikation og projektstyring  på alle Skovskolens tre professions-bacheloruddannelser og på Parkdiplom-uddannelsen.
Projektmedarbejder på relevante innovationsprojekter inden for uddannelserne

Ole Fryd
Mail: ofr@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 32 043

Underviser i planlægning, klimatilpasning og landskabsteknolog på Parkdiplom-uddannelsen 
Arbejder med udvikling af efter- og videreuddannelse i den grønne sektor

Oliver Bühler

Mail: olb@ign.ku.dk
Telefon +45 353 31 777

Underviser på Have- og parkingeniør-uddannelsen 
Afholder det årlige bytræseminar i samarbejde med Dansk Træplejeforening
Forsker og rådgiver på bytræområdet

Steen Rasmussen

Mail: str@ign.ku.dk

Telefon +45 353 - 31 618

Underviser i økonomifag på alle Skovskolens tre professions-bacheloruddanelser og på Skov- og naturteknikeruddannelsen (EUD)

Susanne Ogstrup
Mail: sog@ign.ku.dk
Mobil: +45 30 50 51 83


Leder af Videncenter for Park og Landskab


VIDENCENTER FOR SKOV OG NATURTil top

Arne Hebbelstrup

Mail: arh@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 581 


Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU 

Bent Jensen

Mail: beje@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 554


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU 

Bjørn Engtorp

Mail: beng@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 585 


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Bo Brockmann

Mail: bbro@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 586


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Bo Teglhus Andersen

Mail: bta@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 31 587


Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

Brian Dalskov Kristensen

Mail: bk@ign.ku.dk
Telefon +45 353 31 532


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og koordinator for AMU og EUD

Carsten Tanderup Kristensen
Mail: ckr@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 37 990

Skolepraktikinstruktør og underviser på Eldrupgård

Cathrine Steffy Pater

Mail: csp@ign.ku.dk
Telefon +45 353 33 565


Ph.d.-studerende og underviser

Charlotte Juul Rasmussen
Mail: cjr@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 21 539

Køkken- og servicemedarbejder på Eldrupgård

Christian Ticheler Søborg

Mail: chso@ign.ku.dk
Telefon +45 353 20 218


Skolepraktikkoordinator i Nødebo

Erik T. Nielsen
Mail: etn@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 33 180

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Erik Lund Nymark

Mail: eln@ign.ku.dk
Telefon +45 353 31 589


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Hanne Mandrup Busse Laursen
Mail: hla@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 862

Køkken- og servicemedarbejder på Eldrupgård

Henning Aagaard Johansen
Mail: hjoh@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 571

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU på Eldrupgård

Hjørdis Gade-Jørgensen

Mail: hgade@ign.ku.dk
Telefon +45 353 31 594


Undervisning og planlægning på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen og Skov- og naturtekniker-uddannelsen

Jakob Kurt Møller Prüfer

Mail: jmp@ign.ku.dk

Telefon +45 353 - 25 356

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU på Eldrupgård

Jane Kongstad Nielsen

Mail: jkop@ign.ku.dk

Mobil: +45 21 84 69 38

Underviser på alle Skovskolens tre professionsbachelor-uddannelser

Janni Kjær 

Mail: jkb@ign.ku.dk
Telefon +45 353 33 173


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Jens Henrik Heidemann-Hansen
Mail: jhh@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 575

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og koordinator på Eldrupgård

Jesper Vedel

Mail: jev@ign.ku.dk
Telefon +45 353 31 071


Skolepraktikinstruktør i Nødebo

Kent Nomann

Mail: kn@ign.ku.dk

Telefon +45 353 - 33 156

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Kirsten Carlsen

Mail: kica@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 743

Underviser på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

Kristina Saltoft Christensen
Mail: ksc@ign.ku.dk


Underviser og studiekoordinator på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

Lars Bjerregaard Hansen
Mail: labh@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 576

Koordinator for EUD og AMU og underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen på Eldrupgård

Marianne Lyhne

Mail: mly@ign.ku.dk
Telefon +45 353 31 609


Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Marianne Thorsen Schmidt

Mail: msm@ign.ku.dk
Telefon +45 353 31 863


Køkken- og servicemedarbejder på Eldrupgård

Michael Lund

Mail: milu@ign.ku.dk
Telefon +45 353 31 605


Teamleder for skolepraktik og virksomhedskonsulent

Mikkel Connett

Mail: mco@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 37 991

Skolepraktikinstruktør i Nødebo

Nick Leyssac

Mail: nl@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 34 458

Underviser på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Niels Frost

Mail: nfr@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 33 546

Uddannelsesvejleder og virksomhedskonsulent 

Palle Madsen

Mail: pam@ign.ku.dk
Telefon +45 353 31 713


Professor i skovbrug og underviser på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Palle Wisbech Liebum Pedersen
Mail: pwp@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 881

Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU på Eldrupgård

Rasmus Brodersen
Mail: rasb@ign.ku.dk
Telefon: +45 353-31 617
Mobil: +45 21 22 89 34


Leder af Videncenter for Skov og Natur

Rasmus Halfdan Jørgensen
Mail: rhj@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 36 911


Underviser og opgavekoordinator for praktikken på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

René Streit Jeppesen

Mail: rj@ign.ku.dk

Telefon +45 353 - 31 323

Skolepraktikinstruktør i Nødebo

Søren Lhjungmann Pedersen

Mail: slhp@ign.ku.dk

Telefon +45 353 - 31 608

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Thomas Uldall Sørensen

Mail: thu@ign.ku.dk

Telefon +45 353 - 37 731

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU på Eldrupgård

Torkild Christensen Kjær

Mail: tck@ign.ku.dk

Mobil: +45 26 11 53 93

Skolepraktikinstruktør i Lunderskov