Miljø og samfund i udviklingslande – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Forskning > Geografi > Miljø og samfund i udv...

Miljø og samfund i udviklingslande

Forskergruppen arbejder for at fremme forståelsen af globaliseringsprocesser og humane aspekter af globale miljøændringer i udviklingslande.Miljø- og samfund i udviklingslande

Forskningen fokuserer på observationer af Jorden, kompleksiteten af arealanvendelse og ændringer i Jordens arealdække, forvaltning af naturressourcer og samfundsmæssige processer. I sin forskning anvender gruppen både kvantitative og kvalitative metoder, og tværfagligheden prioriteres højt.

Centrale forskningsområder er:

  • Arealanvendelse og ændringer i arealdække
  • Forvaltning af naturressourcer og subsistensstrategier
  • Urbanisering, migration og forbindelser mellem lands/rurale og byområder
  • Industrialiseringsprocesser og organisering af agro-industri
  • Små-skala minedrift
  • Forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer
  • Observationer af Jorden og processer på Jordens overflade

Sammen med en række internationale samarbejdspartnere og ekstern finansiering, er gruppen aktiv i et stort antal forskningsprojekter.

Mere information om forskergruppen Miljø og samfund i udviklingslande

På den engelske side: Environment and Society in Developing Countries.
-findes der informationer om: