– Københavns Universitet

Helseskoven Octovia®

Kvaliteten af grønne områder har stor betydning for, om folk bruger områderne og dermed potentielt får bedre mental sundhed og livskvalitet. Ikke alle grønne områder bidrager dog uden videre til folkesundheden - de skal svare til folks ønsker, forventninger og behov. Helseskoven Octovia® er et forsknings-, udviklings-, uddannelses- og demonstrationsprojekt, der skal bidrage til denne forståelse. En konceptmodel giver konkrete anvisninger på, hvordan man kan arbejde på at nå det mål.

Flere naturkvaliteter er blevet analyseret og grupperet til otte oplevelsesværdier der baserer sig på, hvad folk godt kan lide. En del af de værdier er relateret til mental resititution, som er vigtig, for båden den fysiske og mentale sundhed

Rum med skilte

Overordnet har Helseskoven Octovia® otte rum og et stiforløb (ca. 750 m.), der forbinder rummene. Hvert rum repræsenterer en af de otte oplevelsesværdier. Arealet udgøres af et område, der omfatter ca. 6000 m2. Arealet er valgt, fordi samtlige oplevelsesværdier allerede fandtes her, før projektet startede. De er dog blevet forstærket og tydeliggjort.

Alle rum har et skilt, der beskriver den aktuelle oplevelsesværdi. Indgangene til samtlige rum er markeret med en granitsten med rummets nummer. En lignende sten markerer udgangen og en pil viser retningen til næste rum.

Rum

Oplevelsesværdi

1 Underholdning & Service
2 Fælled
3 Artsrigt
4 Fredfyldt
5 Kulturhistorisk
6 Rumligt
7 Vildt 
8 Fristed

Forskningssamarbejde
Forskningen bag Helseskoven Octovia® er baseret på et samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet og Sveriges lantbruksuniversitet.

IGN's Natur, Sundheds- & Design Laboratorium
Helseskoven Octovia® indgår sammen med Terapihaven Nacadia® i IGNs Natur, Sundheds- & Design Laboratorium. Besøg gerne projekternes hjemmesider www.octovia.dk og www.nacadia.dk samt IGNs vidensportal som henvender sig alle, der vil se eller dele viden og erfaringer om natur og sundhed www.natureandhealth.dk.
Realdania, Det Obelske Familiefond, G.B. Hartmanns Familiefond, Friluftsrådet og Københavns Universitet har finansieret projektet i sin helhed.

Adresse
Helseskoven Octovia/Arboretet
Kirkegårdsvej 3
2970 Hørsholm

Besøg Nacadia®