Forskning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Nacadia ® > Forskning

Forskning i Terapihaven Nacadia®

Terapien og designet af haven Nacadia er baseret på forskning. Det er indtænkt i designet, at haven løbende skal udvikles i takt med, at der kommer nye forskningsresultater.

ForskningHavens udformning vil derfor være dynamisk og foranderlig, og haveterapeuter og forskere vil, år for år og dag for dag, arbejde for at skabe endnu bedre rammer og stadig bedre behandlinger af personer med svær stress. 

I 2013 begynder forskningsprojektet NEST (Nacadia Effect Study). Projektets formål er at studere selve terapihavens betydning for behandlingen. Derudover skal projektet sammenligne og evaluere terapien i Nacadia med traditionel stressterapi. Konkret betyder det, at man vil måle på de effekter personerne, der modtager behandling i Nacadia® har og sammenligne effekten med andre gængse behandlingsformer for personer med svær stress. Projektet finansieres af Trygfonden.

Forskning og praksis i terapihaver

Der findes efterhånden en række terapihaver i Danmark og der findes en masse undersøgelser både danske og internationale af, hvordan terapihaver påvirker mennesker med let, moderat og svær stress og stressrelaterede lidelser. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning udvikler derfor pt. en hjemmeside, der samler og skaber overblik over forskning og praktik. Den henvender sig særligt til forskere og personer, der arbejder i terapihaver. Siden lanceres hen over sommeren. 

Forskningen i natur og terapihaver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning   Forskningen i terapihaver ligger som en naturlig del af forskningen på Københavns Universitet. Vi forsker i hvordan og hvorfor naturen har en positiv indflydelse på mennesker, både fra et forebyggende og et behandlende perspektiv.  
Læs mere: Research in nature and human health. 

Forskningsteorier om design af terapihaver

Forskning indenfor sammenhænge mellem mennesker, menneskers mentale sundhed og udearealers fysiske formgivning har foregået intensivt igennem de seneste 30 år. I starten var det primært forskning fra USA med rod i miljøpsykologien, men i årenes løb har forskningen udviklet sig til at blive tværvidenskabelig og sker nu i store dele af verden. I dag samarbejder miljøpsykologer, psykologer, læger, landskabsarkitekter, arkitekter, geografer med flere om at forsøge at forstå de komplekse sammenhænge mellem miljø, menneske og velbefindende. I gennem tiden er to grundlæggende teorier om sammenhængen opstået og hertil knytter de forskellige forskningsdiscipliner sig ofte til. Teorierne er Kaplan & Kaplan’s Attention Restoration teori og Roger Ulrich’s Stress Recovery teori. Du kan læse mere om teorierne i Konceptmodel Terapihaven Nacadia® (pdf).